Aktualności

PEER FEEDBACK JAKO NARZĘDZIE SŁUŻĄCE BUDOWANIU KULTURY WYMIANY INFORMACJI I DOCENIANIA W ORGANIZACJI

03-04-2024
Jeżeli chcesz budować ZAUFANIE w swojej organizacji zapraszamy do wdrożenia metodologii PEER FEEDBACK, która podnosi zarówno poziom zaufania jak i buduje właściwe morale i nastawienie pracowników.

DOCENIAJ WSPÓŁPRACOWNIKÓW I SWOICH PRACOWNIKÓW.

Jeśli chcesz poznać sztukę przekazywania efektywnej informacji zwrotnej, przygotować managerów/pracowników do przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej, zaangażować managerów w implementację kultury feedbacku w organizacji, zapraszamy do kontaktu. Nauczymy jak dawać efektywną informację zwrotną w trybie ciągłym (SZKOLENIE : PEER/CONSTANT FEEDBACK) i wpleść ją w codzienną rutynę pracy.
Przećwiczymy konkretne techniki, wypracujemy poprawne nawyki i przedstawimy nowoczesne narzędzia możliwe do wykorzystania ( np. Preeshare, Nais, Bonusly itp).

Zapraszamy na szkolenie, więcej w pliku do pobrania.

Zapraszam do kontaktu:
Szymon Borucki
[email protected]
tel.609 116 918