Aktualności

NOTATKA OBSERWATORA PO SPOTKANIU HR W GDAŃSKU 22.05.2014 I ŁODZI 29.05.2014

01-04-2014
Po spotkaniu...

O teorii ról zespołowych Belbina- czyli jak zespołowo rozbroić bombę wykorzystując potencjał działania drzemiący w  każdym z uczestników ;)

W miniony czwartek Personel Profit miał okazję gościć w swojej sali szkoleniowej zaproszone na nasze majowe  spotkanie  osoby, które w swoich organizacjach są odpowiedzialne za działania rozwojowe- byli Przedstawiciele działów HR, Trenerzy wewnętrzni  różnych  korporacji  a nawet Przedsiębiorcy z firmy handlowej.

 Uczestnicy po wstępnej rundzie zapoznawczej zostali poproszeni o przejście do ogrodu gdzie czekała na nich strefa skażona wraz z tykającą bombą i czterema sznurkami- jedynym narzędziem do rozbrojenia niebezpiecznego ładunku i do uratowania życia całej grupie ( TEAM RESCUE). Kolejnym wyzwaniem była gra wymagająca chirurgicznej precyzji oraz niemal organicznej współpracy i koordynacji zespołu. Trzeba było nie dotykając pisaka, za pomocą jedynie ośmiu sznurków stworzyć rysunki o narastającym stopniu trudności ( TEAM WRITE). Trzecim zadaniem dla naszych uczestników było ułożenie na tablicach magnetycznych figur z posiadanych zestawów klocków. Niby proste, ale ta gra ma drugie dno…Bez negocjacji, kompromisów i współpracy żaden nawet najzdolniejszy indywidualista nie ma szans na powodzenie ( TEAM BUILT).

Po zabawie był czas na wnioski i podsumowania. Przy pierwszej grze  reakcja grupy brzmiała „ NIE DA SIĘ!”, ale zespól był ambitny. Wyłoniły się siły napędowe zespołu  ( Lokomotywy).  było miejsce na role intelektualne ( Kreator), a nawet na analizę ryzyka projektu (Ewaluator). Wśród członków zespołu uwidocznił się również proces dopasowywania się poszczególnych uczestników do sytuacji i zaistniałych okoliczności.  Jeden z uczestników na początku przyjął rolę Koordynatora, by potem ośmielony tempem postępu prac wkroczyć do działania jako  Implementer ( z angielskiego, po polsku- osoba wdrażająca). Zespół z bocznej perspektywy wspierali Obserwatorzy, którzy potrafili nieco mniej emocjonalnie (z dystansem) odnieść się do działań zespołu .Sytuacja skomplikowała się gdy decyzją Prowadzącego spotkanie ( Wanda Krupa) liderzy zostali pozbawieni pełnej mocy sprawczej za pomocą opasek na oczy. Potrzebowali pomocy pozostałych członków zespołu co wyraźnie wpłynęło na ich aktywizację.  Poza tym nastąpiła nagła zmiana warunków zewnętrznych, co wymusiło szybkie opracowanie nowej strategii działań , nowy podział ról i wypracowanie przez zespól innych niż dotychczas reguł komunikacji- wszystko po to by osiągnąć wspólny cel i nie dać bombie wybuchnąć. Uczestnicy zapytani w trakcie omawiania gry gdzie i w jakich sytuacjach w organizacji widzieliby zastosowanie tej zabawy wskazali szereg zastosowań:

- Assessment /Development Center

- Jako przygotowanie do zmian w organizacji ( „ NIE DA SIĘ”)

- Przy badaniu ról zespołowych przed delegowaniem zadań

- Być może przy rozwiązywaniu konfliktów w zespole

- Jako element do uświadomienia Liderom Zespołów potencjału jaki mają do wykorzystania oraz uświadomienie im wartości współpracy i pomocy, którą mogą otrzymać od swojej grupy

- Przy budowaniu kreatywności

- Przy budzeniu „śpiochów” czy osób nieśmiałych

Gra TEAM WRITE czyli rysowanie zespołowe za pomocą sznurków przytwierdzonych do pisaka  to przede wszystkim gra pokazująca jej uczestnikom, że wszyscy mają równy wkład w efekt końcowy. Pokazuje wartość każdego z członków grupy i nikomu nie daje „zasnąć” czy wyłączyć się z  wspólnego zadania. Wymaga koordynacji i precyzji. TEAM WRITE może być wykorzystany z równym powodzeniem na szkoleniu motywacyjnym, przy łagodzeniu rywalizacji w zespole, przy budowaniu zespołu, badaniu ról zespołowych czy przy ćwiczeniach na usprawnianie komunikacji wewnątrz grupy- zdaniem naszych Gości.

TEAM BUILT na początku sprawia wrażeni e gry testującej nasze zdolności wzrokowo przestrzenne czy analityczne. Dopiero pewien „martwy punkt” w trakcie gry stanowi dla uczestników przełom i inspirację do wyjścia ponad swoje zadanie. Sukces jednostki jest tu porażką innych. Bez negocjacji, wymiany zasobów i kompromisu wynik końcowy będzie dla grupy opłakany w skutkach. Ta gra pokazuje, że z perspektywy osiągnięcia wspólnego celu trzeba czasem poświęceń, na pewno otwartej komunikacji  i spojrzenia na projekt  i jego realizację z pozycji ogółu a nie szczegółu. Ta gra rodzi czasem frustrację jednostki, ale uczy na pewno, że sukces zespołu jest wartością nadrzędną. Doskonała do zastosowania przy szkoleniach z negocjacji, pokazywania celów  pojedynczych komórek na tle celów organizacji, do budowania tożsamości z firmą i odpowiedzialności wspólnej za jej wyniki. Odpowiada też na pytanie jak pogodzić indywidualność z pracą w zespole.

Poniżej kilka niezbędnych informacji na temat teorii Belbina:

Role ukierunkowane na zadania: Lokomotywa / Implementer / Perfekcjonista

Role ukierunkowane na ludzi: Koordynator / Dusza Zespołu / Poszukiwacz Źródeł

Role intelektualne: Kreator / Ewaluator / Specjalista

Zrozumienie ról oraz ich dynamiki leży u podstaw efektywnego zarządzania zespołem. Siła koncepcji Belbina tkwi w myśleniu, iż nie ma pożądanych i niewłaściwych ról zespołowych. Każda ze zdefiniowanych ról jest w zespole niezbędna i efektywna. Trudności w pracy zespołów wynikają wyłącznie z niewłaściwego wykorzystania potencjału jego członków.

Spotkania HR z Personel Profit w formule aktywnych warsztatów  w kameralnym gronie mają za zadanie zintegrowanie środowisk HR, działów pracujących nad rozwojem kompetencji ( Działy Szkoleń, ZZL) oraz  Managerów zarządzających  zespołami  ludzi, pracujących w całkowicie zróżnicowanych  warunkach i różnych korporacjach, ale mających jeden wspólny cel . Ten sam cel przyświeca Personel Profit, więc dlaczego nie wymienić się doświadczeniami?

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć z Wami w tym procesie, również w formie zabawowej podczas gry.
Było nam bardzo miło gościć tak wielu inspirujących ludzi Uśmiech

Do zobaczenia w czerwcu!

zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania

             
    

 

    

     

   

 
 
 

Tydzień po spotkaniu w Gdańsku, jak zawsze w kawiarniano-towarzyskiej atmosferze spotkaliśmy się z łódzkimi przedstawicielami środowiska HR.
Testowaliśmy gry z zakresu Teorii Ról Zespołowych Belbina. Temat ról zespołowych okazał się bardzo pożądany. W trakcie spotkania oprócz samej gry zrodziło się kilka tematów dyskusji, które potwierdziły tylko złożoność tego zagadnienia w organizacjach. Niemal jednogłośnie wszyscy uczestnicy stwierdzili, że zaproponowane narzędzia szkoleniowe Belbina mógłby zdać egzamin u nich w przedsiębiorstwach. Na pozór „niewykonalne” zadania sprowokowały uczestników do wejścia w rozmaite role, o które nawet by siebie nie posądzali. Wnioski po przejściu przez każdą grę  Belbina pokrywały się znacznie z wnioskami grupy gdańskiej. Dodatkowo łódzka grupa podkreślała ogrom możliwości wykorzystania gier w organizacji m. in. do:
 
- doboru efektywnego  zespołu projektowego
- określenia stopnia dopasowania kandydata do zadania
- polepszenia komunikacji i tolerancji w heterogenicznym zespole, bez szkody dla jego potencjału i możliwości
- przy projektowaniu ścieżki kariery , która będzie uwzględniać naturalne  predyspozycje kandydata, a zatem pozwoli mu na osiąganie lepszych wyników i większego zadowolenia z pracy
 
 
Jesteśmy przekonani, że „bomba”, „kafelki” czy „długopis” zainspirowały uczestników do podjęcia działań rozwojowych w swoich organizacjach oraz wzbogaciły wiedzę z zakresu Teorii Ról Zespołowych.
Już w czerwcu „Współpraca zespołowa” i gra Galimatias. Zapisy wkrótce. 
 
Więcej na temat gier Belbina i możliwości ich wykorzystywania pod adresem : www.szkoleniebelbin.pl

Zachęcam do obejrzenia fotorelacji z łódzkiego spotkania