Zespół projektowy

Zespół projektowy

Moment budowania szkolenia uważamy za kluczowy dla całego projektu. Praca nad każdym szkoleniem odbywa się w zespole projektowym, nad którym czuwa i któremu przewodniczy Kierownik Projektu.

W skład zespołów projektowych wchodzą trenerzy, specjaliści do spraw szkoleń, koordynatorzy, konsultanci i liderzy szkoleń.

Przykładowy Zespół Projektowy Personel Profit

                                               KIEROWNIK PROJEKTU
                                                               ↓
                                              KOORDYNATOR PROJEKTU                                                                       
                                              ↓                                     ↓
    LIDER SZKOLEŃ SPRZEDAŻOWYCH                  LIDER SZKOLEŃ KIEROWNICZYCH
        ↓                                       ↓                                                ↓
   DORADCY KLIENTA         SPRZEDAWCY                         KIEROWNICY
          ↓                                     ↓                                                ↓
  TRENERZY SZKOLEŃ         TRENERZY SZKOLEŃ              TRENERZY SZKOLEŃ
  SPRZEDAŻOWYCH             SPRZEDAŻOWYCH                 KIEROWNICZYCH