Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Zakres tematyczny szkolenia 

  • Ustalanie priorytetów
  • Hierarchia celów indywidualnych i zawodowych
  • Metody skutecznego planowania
  • Planowanie czasu na zadania i czynności
  • Pułapki zarządzania czasem

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
→ METODA CDP
→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.