Wywieranie wpływu na ludzi

Wywieranie wpływu na ludzi

Zakres tematyczny szkolenia 

  • Wywieranie wpływu a manipulacja
  • Reguły wywierania wpływu na ludzi
  • Rola skutecznej komunikacji
  • Znaczenie własnego zaangażowania
  • Pozytywne formułowanie

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
→ METODA CDP
→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.