Ludzie

Paweł Gołdziński

Paweł Gołdziński

Paweł Gołdziński, 38 lat, certyfikowany trener i audytor Personel Profit.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Podyplomowego Studium Psychologii w Zarządzaniu.

Zajmował się koordynacją działań promocyjnych w Coca Cola.
Od 2005 roku związany z firmą Personel Profit. Z ramienia firmy, jako Menedżer i Kierownik Projektów, nadzorował projekty finansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pracując biurowo odpowiada za logistykę i koordynację prac projektowych.
Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora sprzedaży.

Doświadczenie trenerskie zdobywał realizując szkolenia sprzedażowe i z obsługi klienta w wielu systemowych projektach szkoleniowych.
Posiada certyfikaty z zakresu: NLP – Praktyk Programowania Lingwistycznego,  NLP Practitioner In Business, Analiza Transakcyjna w Praktyce Zarządzania.
Jest konsultantem z akredytacją Belbin Team Role Accredited.

Szkolenia, które stanowią obszar jego specjalizacji trenerskiej to przede wszystkim szkolenia z tematów: zarządzania sobą w czasie, efektywna komunikacja, autoprezentacja i  automotywacja.
Szkolenia z tego zakresu Paweł realizował dla klientów z branży finansowej, ubezpieczeniowej i budowlanej. Uczestnikami szkoleń byli przede wszystkim pracownicy kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zawodowego.

W pracy zawodowej Paweł wykorzystuje  m.in. doświadczenie zdobyte w środowisku sportowym - wierzy, iż  tylko systematyczne i konsekwentne działania przynoszą oczekiwane rezultaty.
Paweł specjalizuje się w realizacji audytów jakościowych mających na celu podnoszenie standardów obsługi klienta.
Poszukując efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, w zespole przyjmuje na siebie rolę osoby odpowiedzialnej za analizę i projektowanie procedur oraz metod pracy dostosowanych do potrzeb klienta i wymagań rynku.

Prywatnie jest pasjonatem koszykówki i byłym zawodnikiem I ligowego zespołu koszykarskiego. Interesuje się zagadnieniami psychologii społecznej.