Ludzie

Monika Gołdzińska

Monika Gołdzińska

Monika Gołdzińska, 51 lat, magister psychologii. Od 16 lat trener, zrealizowała samodzielnie ponad 1300 dni szkoleniowych.

Praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas 5 lat pracy na rzecz Instytutu Promocji, świadczącego usługi edukacyjne, była Dyrektorem Studium Public Relations i Doradztwa Personalnego, następnie Dyrektorem Studium Reklamy by ostatecznie objąć Stanowisko Dyrektora Oddziału. Zajmowała się kompleksowym prowadzeniem i zarządzaniem oddziałem firmy, nadzorem merytorycznym nad prowadzonymi szkołami. Współtworzyła programy edukacyjne. Prowadziła wykłady i warsztaty dla słuchaczy studium. Pracowała jako trener dla PTK Centertel gdzie odpowiadała za wszystkie szkolenia sprzedażowe, produktowe, wdrożeniowe. Nadzorowała wdrożenie coachingu systemowego w całej organizacji. Przeszkoliła ponad 10000 handlowców i menedżerów.

Obecnie Dyrektor firmy szkoleniowej Personel Profit. Zarządza pracą zespołu specjalistów, trenerów i pracowników administracji. Koordynuje duże projekty szkoleniowe. Zarządza sprzedażą.

Ukończyła szkołę trenerów, posiada uprawienia Train The Trainers na poziomie zaawansowanym. Rozumie mechanizmy procesów grupowych. Prowadzi diagnozę potrzeb szkoleniowych metodą CDP. Jest akredytowanym konsultantem Extended DISC.

Wiedza, doświadczenie trenerskie oraz praktyka zawodowa spowodowały, iż została Liderem Merytorycznym w Personel Profit. Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla w obszarze: Coaching, Zarządzanie Zespołem oraz Zarządzanie przez Cele. Prowadzi Szkolenia trenerskie.

Prywatnie Monika uwielbia morze, zarówno od strony lądu jak i wody.

Klienci: PTK Centertel Sp. z o.o., TP S.A., Skoda Auto Polska SA, Macro Cash and Carry, Selgros Cash and Carry Sp. z o.o., PPH Bomi S.A., Faurecia Poland Sp.z o.o., PKP SA, Delecta