Ludzie

Maksymilian Nawotka

Maksymilian Nawotka
Absolwent studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS. Trener i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami sprzedażowymi oraz  zarządzaniu zasobami  ludzkimi. 
Doświadczenia zawodowe gromadził w wielkich międzynarodowych korporacjach takich jak Credit Agricole, Sygma Bank czy GE Money Bank, Regenersis Digital Care a także organizacjach reprezentujących usługi nowoczesnego typu – m.in. PZU Zdrowie i Wakacje.pl.
W firmach, w których pracował, tworzył i wdrażał m.in. programy adaptacyjne dla nowo zatrudnianych osób, programy rozwoju karier i awansów zawodowych, realizował diagnozy przyczyn rotacji pracowników, standardy obsługi klienta.
 
Jako trener spędził na sali szkoleniowej ponad 1000 dni, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zespołem, prowadzenia rozmów oceniających, motywowania pozafinansowego.
Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS z zakresu zarządzania, sprzedaży, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.  
Szkolił menedżerów takich firma jak m.in. Satel, PZU, BPH, Orange, Polkomtel, Plus GSM, Extradom, MyTravel i wiele innych.