Ludzie

Hanna Łowicka

Hanna Łowicka

Hanna Łowicka, trenerka w zakresie kompetencji miękkich oraz zarządzania projektami.
Doświadczona menadżerka, trenerka biznesu, coach ICC, career coach, mentor, ewaluatorka. Doradca biznesowy dla startupów oraz firm w trakcie procesu zmiany, wdrażania innowacji oraz wdrażania strategii, twórca i współtwórca wielu badań ewaluacyjnych i diagnoz na temat możliwości wprowadzania zmian, nowych pomysłów czy projektów, otrzymana nagroda „Nieustraszony wizjoner” od Instytutu Colina Rosa za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Wdrażała rozwiązania systemowe dla małych jak i dużych firm, także produkcyjnych, szkoląc menadżerów wyższego szczebla, kierowników, liderów zmian z szeregu kompetencji menadżerskich min.: przywództwa, budowania efektywnych zespołów, komunikacji, współpracy i budowania pozytywnych relacji w zespole oraz z klientami zewnętrznymi, budowania skutecznych metod zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania, zarządzanie zmianą i sytuacjami konfliktowymi. Konsultantka warsztatów w ramach Akademii Mistrza Produkcji, której celem jest rozwój kompetencji kierowniczych w kierunku rozwoju podległych pracowników.

Od 2005 roku zajmuje się ewaluacją projektów, efektywności kursów. Specjalizuje się  w obszarze projektów społecznych, naukowych.  Prowadzi samodzielnie badania ilościowe i jakościowe. Chętnie włącza się w prace zespołów badawczych jako realizator.
Jest ekspertką w zespołach badawczych oraz w projektach biznesowych – edukacyjno-doradczych.
Od blisko 19 lat rozwija kompetencje pracowników małych firm oraz dużych korporacji.  Prowadziła szkolenia między innymi dla takich firm jak: Wacker Neuson, Adams, Backer OBR, Hadepol Flexo, Agros, Bohamet, Polanes, KGHM, PGNiG, Indorama Ventures, ENEA i wiele innych. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - studia podyplomowe oraz Wyższej Szkoły Gospodarki - studia podyplomowe Neuroekonomia, absolwentka studiów doktoranckich na Akademii Humanistycznej w Pułtusku (politologia), były wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, specjalność zarządzanie.; współautorka 2 kierunków studiów podyplomowych w tym dla firm IT,  współautorka nowego kierunku studiów podyplomowych dla przemysłów kreatywnych na Wyższej Szkole Gospodarki.

Nauka, wspieranie rozwoju osobistego i odkrywanie potencjału osób i firm w partnerskiej atmosferze to Jej misja i pasja.