Ludzie

Dariusz Seleman

Dariusz Seleman
Dariusz Seleman,  trener biznesu oraz trener trenerów w zakresie efektywności osobistej, zarządzania, sprzedaży, komunikacji, negocjacji, prezentacji i wystąpień publicznych (od 1994 – ponad 1700 dni szkoleniowych). Coach ICF i PTP
Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie menedżerskie między innymi w branżach: IT, software engineering, produkcja, telekomunikacja, poligrafia, technologie budowlane, architektura, obsługa prawna obrotu nieruchomościami, postępowania administracyjne, consulting.
Zdobywał doświadczenie w pracy treningowej na różnych szczeblach organizacji – od umiejętności indywidualnych pracowników, poprzez zarządzanie, do pracy z zarządami firm nad budową strategii. 
Łączy w pracy trenerskiej wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi oraz podejście analityczne (inżynierskie) z wiedzą psychologiczną i umiejętnościami interpersonalnymi.

Trener z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami sprzedażowymi, uczestniczył w realizacji szeregu projektów z zakresu doskonalenia kompetencji pracowników z zakresu negocjacji zakupowych, negocjacji handlowych, szeroko pojętych negocjacji biznesowych,  budowania przewagi konkurencyjnej firm. Doświadczenia zawodowe gromadził zarówno w wielkich korporacjach jak i mniejszych organizacjach. Realizował szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji w zespołach sprzedażowych, negocjacji z elementami perswazji, skutecznych taktyk i technik negocjacyjnych. 
Doświadczony trener pracujący z menedżerami wszystkich szczebli firm produkcyjnych, znający branżę i wspierający Klientów zarówno w osiąganiu celów osobistych, jak i w zwiększaniu efektywności i skuteczności zespołowej.  

Jest pasjonatem tematyki rozwoju osobistego i autorem warsztatów w tym zakresie dotyczących efektywności osobistej, osiągania celów, automotywacji, wprowadzania skutecznych zmian w życiu, poszukiwania tożsamości.
Zaprojektował też i przeprowadził cykl webinarów internetowych „Droga Wojownika” czyli o radzeniu sobie z problemami życiowymi, „W Poszukiwaniu Drogi” o poszukiwaniu pasji i wyborze ścieżki zawodowej oraz „Oswajanie Nowego Życia” o odnajdywaniu się w nowej sytuacji życiowej.
Pracuje jako coach (certyfikat ICF) - ponad 500  godzin coachingu biznesowego i life-coachingu i  coachingu kryzysowego – akredytacja PTP.
Jest improwizatorem scenicznym – członkiem grupy improwizacyjnej NAWZAJEM. 
Od 2014 jest członkiem Gdańskiego Klubu Mówców ToastMasters International (2 lata w zarządzie) - certyfikaty CC i CL, gdzie  występuje  na konferencjach dotyczących rozwoju osobistego.
Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz prowadził warsztaty z zakresu efektywności osobistej i samoświadomości dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz w ramach NetVision, Young Business Festival, Akademickich Dni Przedsiębiorczości oraz Dni Kariery PG i UG.
 
Ukończone kursy trenerskie i certyfikaty zawodowe
- certyfikat  Coach ICF
- akredytacja  Coach PTP
- mówca motywacyjny certyfikaty CC i CL