Ludzie

Aneta Michno

Aneta Michno

Aneta Michno, od 2004 roku pracuje z ludźmi w zakresie edukacji i rozwoju jako trener i edukator.  Od 2015 roku jest certyfikowanym i akredytowanym coachem Noble Manhattan Coaching, Institute Coaching & Mentoring. 
Jako Coach posiada akredytację FCC ICF (Fundamental Certified Coach). Należy do International Coach Federation (ICF Global i ICF Polska). 
Od stycznia 2016 roku w trakcie procesu akredytacji w Instytucie Mukoid z ramienia ICF Polska. 
 Specjalizuje się w szkoleniach i procesach coachingowych dla menedżerów wyższego, średniego i niższego szczebla. Osobiście realizuje swoje pasje w obszarach strategicznego zarządzania firmą, marketingu i sprzedaży. Zrealizowała ponad 300 sesji coachingu indywidualnego dla pracowników małych i średnich firm i korporacji globalnych, jak i sesji osób prywatnych w zakresie planowania kariery. 
 
Specjalizuje się w pracy nad rozwojem i efektywnością. Pracuje z klientami w oparciu o zróżnicowane modele rozwojowe. Prowadzi  sesje coachingu grupowego, jak i warsztaty synektyczne dla biznesu, dzięki którym firmy generują nowe innowacyjne rozwiązania problemów, tworzą nowe strategie biznesowe, nowe produkty, nowe rozwiązania na rynku.