SZKOLENIA OTWARTE

Zostań Liderem Zmiany - Zarządzanie zmianą. Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania zmianą w organizacji. Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych w swoich strukturach i organizacja za przeprowadzania ludzi przez proces szeroko rozumianej zmiany.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
2 sesje po 8 godzin dydaktycznych  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:
Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /os.
Opcja 2: warsztat indywidualny: cena i czas przeprowadzenia szkolenia - do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANY TRENER:

Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.
Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich.
Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami.  
 
Realizowała programy szkoleniowe i rozwojowe dla min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, BSH, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame, 
 

Opis szkolenia:

Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie kompetencji menedżerów w obszarze operacyjnego zarządzania zmianą.
W związku z tym, iż Firma funkcjonuje w procesie zmian, rozwoju wymagają kompetencje menedżerów, które pozwolą im maksymalnie skutecznie realizować bieżące cele w obliczu potencjalnej zmiany, na którą nie posiadają decyzyjnego wpływu.
Doświadczenie pokazuje, że największym zagrożeniem dla zespołów w obliczu zmiany jest spadek zaangażowania pracowników do realizacji bieżących zadań i osiągania zakładanych celów.
Antycypując zagrożenie możemy przygotować menedżerów do redukowania lęku i wzmacniania zaangażowania wśród podległych im pracowników.

Program szkolenia:

MODUŁ  1: Wprowadzenie

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Rozpoczęcie szkolenia.

2.Program i cele szkolenia.

3.Zebranie oczekiwań uczestników.
Szkolenie rozpocznie dyskusja oksfordzka na temat zawartości przeczytanej lektury. Celem dyskusji jest zbudowanie pozytywnych postaw menedżerów w obszarze zarządzania zmianą.

MODUŁ 2 : Proces zmian w organizacji-zasady i reguły

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Zidentyfikowanie konieczności zmian, określenie tych zmian i zaplanowanie ich.

2. Ocena nastawienia organizacji wobec zmian (analiza pola sił).

3. Metody i techniki przeprowadzania zmian - zmiana strategii działania firmy, zmiana struktury organizacyjnej, zmiana kultury organizacyjnej.

4. Utrwalanie nowego porządku w organizacji.

MODUŁ 3 : Lider zmiany. Rola kadry kierowniczej w procesie zmian.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Rola kadry kierowniczej w stymulowaniu zmian.

2. Budowanie wspólnej wizji i systemu wartości.

3. Grupowe rozwiązywanie problemów.

4. Reakcje kierowników i podwładnych na zmiany instytucjonalne - studia przypadków (case study).

MODUŁ 4 :Efektywne komunikowanie zmian pracownikom.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian.

2. Typowe błędy w komunikacji.

3. Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian.

4. Perswazja - skuteczne przekonywanie pracowników do nowych rozwiązań. Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom.

 
MODUŁ 5 : Psychospołeczne bariery wprowadzania zmian w organizacji i metody ich przezwyciężania

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Opór wobec zmian i sposoby przezwyciężania go.

2. Typy i dynamika rozwoju konfliktów w organizacji.

3. Metody przezwyciężania lęku przed nieznanym.

4. Jak skutecznie przekonywać pracowników do zmian?

5. Metody motywowania pracowników - pobudzanie do zmian:
-wywieranie wpływu na ludzi
-identyfikowanie typów osobowościowych oraz rodzajów zachowań

 
MODUŁ 6 : Jak budować innowacyjne nastawienie w organizacji?

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Utrzymanie koegzystencji starych i nowych elementów w procesie zmiany.

2. Ciągłe doskonalenie organizacji jako wyznacznik stylu działania kierownictwa i personelu.

MODUŁ 7 :Konflikt w zespole będącym w procesie zmiany. Rozwiązywanie sytuacji trudnych

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Konflikt – przyczyny powstawania. Czy bać się konfliktu w zespole? Plusy i minusy sytuacji konfliktowych.

2. Diagnozowanie realnych źródeł powstawania konfliktu.

3. Style rozwiązywania konfliktów – dominacja, współpraca, kompromis, unikanie, dostosowanie.

4. Rola menedżera w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Ocena sytuacji, nazwanie źródeł konfliktu, wypracowanie rozwiązań, mediacja.