SZKOLENIA OTWARTE

Zarządzanie zmianą

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania zmianą w organizacji. Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych w swoich strukturach i organizacja za przeprowadzania ludzi przez proces szerokorozumianej zmiany.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1490 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.

Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

MODUŁ  1: Wprowadzenie 

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Rozpoczęcie szkolenia.

2.Program i cele szkolenia.

3.Zebranie oczekiwań uczestników.
Szkolenie rozpocznie dyskusja oksfordzka na temat zawartości przeczytanej lektury. Celem dyskusji jest zbudowanie pozytywnych postaw menedżerów w obszarze zarządzania zmianą.


MODUŁ 2 : Proces zmian w organizacji-zasady i reguły

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Zidentyfikowanie konieczności zmian, określenie tych zmian i zaplanowanie ich.

2. Ocena nastawienia organizacji wobec zmian (analiza pola sił).

3. Metody i techniki przeprowadzania zmian - zmiana strategii działania firmy, zmiana struktury organizacyjnej, zmiana kultury organizacyjnej.

4. Utrwalanie nowego porządku w organizacji.


MODUŁ 3 : Rola kadry kierowniczej w procesie zmian.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Rola kadry kierowniczej w stymulowaniu zmian.

2. Budowanie wspólnej wizji i systemu wartości.

3. Grupowe rozwiązywanie problemów.

4. Reakcje kierowników i podwładnych na zmiany instytucjonalne - studia przypadków (case study).

MODUŁ 4 :Efektywne komunikowanie zmian pracownikom.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian.

2. Typowe błędy w komunikacji.

3. Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian.

4. Perswazja - skuteczne przekonywanie pracowników do nowych rozwiązań. Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom.

 

MODUŁ 5 : Psychospołeczne bariery wprowadzania zmian w organizacji i metody ich przezwyciężania

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Opór wobec zmian i sposoby przezwyciężania go.

2. Typy i dynamika rozwoju konfliktów w organizacji.

3. Metody przezwyciężania lęku przed nieznanym.

4. Jak skutecznie przekonywać pracowników do zmian?

5. Metody motywowania pracowników - pobudzanie do zmian:
-wywieranie wpływu na ludzi
-identyfikowanie typów osobowościowych oraz rodzajów zachowań

 

MODUŁ 6 : Jak budować innowacyjne nastawienie w organizacji?

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Utrzymanie koegzystencji starych i nowych elementów w procesie zmiany.

2. Ciągłe doskonalenie organizacji jako wyznacznik stylu działania kierownictwa i personelu.


MODUŁ 7 :Konflikt w zespole będącym w procesie zmiany. Rozwiązywanie sytuacji trudnych

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Konflikt – przyczyny powstawania. Czy bać się konfliktu w zespole? Plusy i minusy sytuacji konfliktowych.

2. Diagnozowanie realnych źródeł powstawania konfliktu.

3. Style rozwiązywania konfliktów – dominacja, współpraca, kompromis, unikanie, dostosowanie.

4. Rola menedżera w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Ocena sytuacji, nazwanie źródeł konfliktu, wypracowanie rozwiązań, mediacja.

Uczestnik otrzymuje:      

 *nagranie video ze swojego wystąpienia   
   
 *informację zwrotną po szkoleniu.
      
 *kontakt mailowy i telefoniczny do trenera.
      
 *materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektroniczne