SZKOLENIA OTWARTE

Wywieranie wpływu w relacjach biznesowych

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu wywierania wpływu w relacjach biznesowych.Szkolenie kierujemy do osób,które chcą zwiększyć swoją efektywność komunikacyjną na drodze osiągania swoich założeń biznesowych.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa :

1090 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie,materiałów dydaktycznych,certyfikatu,sali szkoleniowej,sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.
Minimalna ilość osób w grupie -8

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

MODUŁ1: Wywieranie wpływu a motywacja

OPIS MODUŁU:

W tym module skupimy się na zdefiniowaniu i uwspólnieniu rozumienia wywierania wpływu. Pokażemy czym jest perswazja, jakimi prawami się rządzi i jakie ważne zasoby powinniśmy brać pod uwagę stosując techniki wywierania wpływu.

Zdefiniujemy zasady obowiązujące w etyce biznesowej i wskażemy czym jest manipulacja oraz dlaczego należy bezwzględnie jej unikać. Pokażemy też elementy tandety perswazyjnej i uświadomimy sobie jak bardzo szkodzi w relacjach biznesowych. 

Wspólnie poszukamy obszarów, gdzie warto stosować wywieranie wpływu w organizacji i poza nią, oraz określimy korzyści jakie z tego płyną.

Przez cały proces będziemy pracować zgodnie z zasadą: KAŻDY WYGRYWA i w zgodzie z tą filozofią będziemy generować i kreować rozwiązania perswazyjne.

Określimy jak wygląda proces wywierania wpływu w kontekście biznesowym poprzez: zdefiniowanie podstaw, poznanie głównych fundamentów sztuki wywierania wpływu.

Te elementy są istotne w celu dobrego rozumienia sztuki wywierania wpływu i przede wszystkim etycznego działania i stosowania technik.

MODUŁ 2: Ludzki umysł –zasady działania i wykorzystania w praktyce wywierania wpływu

OPIS MODUŁU:

W tym module skupimy się na obszarach działania półkul mózgowych i wykorzystania ich w praktyce wywierania wpływu.  Określimy, która półkula za co jest odpowiedzialna i na tej podstawie będziemy generować rozwiązania i techniki, służące do przekonywania innych.

Wykorzystując te własności, określimy zasady budowania przekazu wizualnego (slajdy, prezentacje, układy graficzne), który ma skutecznie realizować założone cele biznesowe.

Opracujemy rozwiązania prezentowania własnych idei, pomysłów oraz ofert i pokażemy jak zestawiać je z konkurencją, by w odpowiedni sposób się wyróżniać  i przekonywać innych.
Wskażemy też najczęściej popełniane błędy na tym etapie, które często w sposób nieświadomy sabotują nasze działania i intencje.

MODUŁ 3: Narzędzia wpływu-komunikacja w wywieraniu wpływu

OPIS MODUŁU:

W tym module skupimy się na komunikacji interpersonalnej w kontekście perswazyjnym. Pokażemy wagę konkretnych słów, używanych w codziennej komunikacji, które w ściśle odpowiedni sposób wpływają na odbiór naszych komunikatów przez naszych rozmówców. Uświadomimy uczestnikom jak ważne jest świadome wypracowanie pewnych schematów lingwistycznych, które przybliżają nas do założonych celów.

Wskażemy uczestnikom na przykładach i eksperymentach jak często nieświadomie działamy przeciwko własnym intencjom zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy.

Przedstawimy Metaprogramy – czyli filtry percepcyjne i decyzyjne, którymi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji i zwracaniu uwagi na konkretne rzeczy. Uczestnicy będą mieli możliwość zidentyfikowania własnych dominujących metaprogramów. Wypracujemy sposoby na rozpoznawanie filtrów u swoich rozmówców i przećwiczymy stosowanie odpowiednich strategii w celu skutecznego wywierania wpływu.

Uświadomimy również uczestnikom, jak w łatwy sposób komunikować się z większą grupą ludzi w tym samym czasie, by skutecznie docierać i przekonywać ich jednocześnie.

Zapoznamy uczestników z implikacjami i pokażemy ich używanie w szerszym kontekście: przez polityków, trenerów, mówców, liderów. Przećwiczymy sposoby stosowania implikacji w celu realizacji założonych celów i skutecznego przekonywania.

MODUŁ 4: Reguły wpływania na innych

OPIS MODUŁU:

Ostatni moduł poświęcimy na trening stosowania reguł wpływania na innych.

Pokażemy uczestnikom, jak ważne w procesie wywierania wpływu jest potwierdzanie bieżących doświadczeń ludzi w każdej sytuacji zawodowej i prywatnej.

Dokładnie przedstawimy i omówimy stosowane reguły wywierania wpływu, wskażemy ich efekt na przykładach. Wypracujemy konkretne sytuacje, w których zastosowanie tych reguł pomoże uczestnikom osiągać założone cele w sytuacjach zawodowych.

Na koniec przeanalizujemy komunikację niewerbalną w sztuce wywierania wpływu. Przetrenujemy umiejętne stosowanie „mowy ciała” oraz skupimy się na aspektach pracy głosem poprzez odpowiednią modulację, ton i tempo.
Wskażmy jak i które miejsca warto zajmować przy stole, by zwiększyć swoje szanse na przekonanie innych do własnych pomysłów idei, jak umiejętnie gestykulować oraz przećwiczymy odpowiedni sposób poruszania.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Wywieranie wpływu a motywacja

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Czym jest wywieranie wpływu.  Zbudowanie rozumienia wśród uczestników.

2.Etyka w biznesie a manipulacja.

3.Zasada: KAŻDY WYGRYWA.

4. Proces wywierania wpływu.


MODUŁ 2: Ludzki umysł –zasady działania i wykorzystania w praktyce wywierania wpływu

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Prawa i lewa półkula – jak to wykorzystać?

2.Zasady budowania przekazu wizualnego.

3. Zestawianie ofert / prezentacji.

4.Błędy sabotujące własne działania.


MODUŁ 3: Narzędzia wpływu-komunikacja w wywieraniu wpływu

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Lingwistyka w wywieraniu wpływu.

2.Moc słów – jak to wykorzystać?

3.Metaprogramy –czyli wzorce i preferencje rozmówców. Skuteczne sposoby na przekonywanie innych.

4. Implikacje – popularne techniki perswazji stosowane przez profesjonalistów.


MODUŁ 4: Reguły wpływania na innych

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Reguły wpływania na innych:

- potwierdzanie rzeczywistości;

- reguła wzajemności;

- zaangażowanie i konsekwencja;

- społeczny dowód słuszności;

- autorytet;

- komunikacja niewerbalna.