SZKOLENIA OTWARTE

Umiejętności menedżerskie. Warsztat on-line

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu kluczowych kompetencji menedżerskich. Szkolenie kierujemy do początkujących menedżerów, którzy potrzebują przygotowania do pełnienia roli menedżera.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 PLN

Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia

DEDYKOWANY TRENER:

Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.

Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich. 

Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami.  

Realizowała programy szkoleniowr i rozwojowe dla min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, BSH, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame. 

Trenerka, coach i mediator. W zawodzie trenera od  11 lat, w sali szkoleniowej spędziła ponad 1000 dni. Pracuje głównie z menadżerami różnego szczebla  oraz ich zespołami. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, osobistym i zespołowym. Pomaga rozwijać umiejętności menedżerskie min.zdolności przywódcze, budowanie  autorytetu, zarządzanie  zespołem i sytuacjami konfliktowymi.  Jest ekspertem w obszarze  efektywności osobistej-zarządania czasem i organizacji czasu pracy oraz wyznaczania celów i priorytetów.
Współpracowała m.in. z takimi firmami jak Strabag, OTIS, BGŻ BNP Paribas, Grupa Pracuj, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Samsung Electronics Polska.

 

Opis szkolenia:

 
ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:
 
MODUŁ  1: Planowanie pracy i delegowanie zadań pracowników
OPIS MODUŁU:
 
W tym module skupimy się na skutecznych technikach planowania zadań dla  oraz ich delegowaniu.
Wyjaśnimy etapy rozwoju zawodowego  i skupimy się na odpowiednich sposobach dobierania zadań, ich komunikowaniu oraz wyznaczaniu obszarów odpowiedzialności.
Pokażemy, że realizowanie założonych celów wymaga świadomego delegowania zadań .
Uświadomimy, że kluczem do odpowiedniego delegowania zadań jest analiza rozwoju zawodowego poszczególnych członków zespołu.
Wskażemy, że delegowanie zadań  jest doskonałym motywatorem pozafinansowym. Pokażemy, że to samo zadanie delegowane dwóm członkom zespołu o różnym poziomie rozwoju zawodowego może być czynnikiem motywującym lub całkowicie demotywującym.
Przyjrzymy się sposobom monitorowania realizacji zadań i narzędziom kontrolnym. Omówimy w jaki sposób monitorować i kontrolować poziom realizacji zadań oraz ich egzekwowania.
 
MODUŁ 2 : Motywowanie pozamaterialne zespołu i jego poszczególnych członków
OPIS MODUŁU:
 
Zaprezentujemy, jak pracować z różnymi motywatorami na co dzień, by utrzymać wysoki poziom motywacji w swoim zespole.
Uświadomimy , że motywacja jest kluczowym kryterium efektywności zespołu .
Pokażemy, w jaki sposób aktywizować zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną motywację do działania.
Wskażemy, jak pracować z różnymi typami motywacyjnymi, by maksymalnie wykorzystać potencjał grupy.
Wykażemy różnice motywatorów wpływających na każdego z nas
Będziemy pracować nad tym, by poprzez umiejętnie dobrane motywatory oddziaływać na rozwój zespołu i jego poszczególnych członków.
 
MODUŁ 3 : Rozmowy kierownicze
OPIS MODUŁU:
 
Ten moduł w pełni poświęcimy na intensywny trening umiejętności związanych z prowadzeniem rozmów kierowniczych. Skupimy się na technikach prowadzenia rozmów w przypadku zlecania zadań, bieżącej oceny oraz egzekwowania poleceń.
Nauczymy się udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej w kontekście: planowania, zlecania i delegowania zadań. Całość modułu zakończy się wypracowaniem najlepszych praktyk i zasad, dołączonych do bazy wiedzy.
 
MODUŁ 4 : Konflikt w zespole i rozwiązywanie sytuacji trudnych
OPIS MODUŁU:
 
Celem tego modułu będzie przyjrzenie się sytuacjom konfliktowym, które pojawiają się niemal zawsze w grupie, niezależnie, czy jest to konflikt otwarty czy utajniony.
 Poznamy strategie działania w tego typu sytuacjach oraz pomożemy uświadomić , co jest charakterystycznym zachowaniem .
Przeanalizujemy sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych w grupie i dzięki odpowiednim ćwiczeniom nabędziemy  praktycznych umiejętności z tym związanych. 
Przedmiotem naszych dyskusji będzie opracowanie technik rozwiązywania problemów stojących przed grupą, tak aby móc tym procesem świadomie sterować i pobudzać do kreatywności .
Moduł zakończymy  ćwiczeniem, którego celem będzie świadome wywołanie efektu synergii na bazie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie całego szkolenia.     
 
Uczestnik otrzymuje:      
 *nagranie video ze swojego wystąpienia      
 *informację zwrotną po szkoleniu      
 *kontakt mailowy i telefoniczny do trenera      
 *materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Planowanie pracy i delegowanie zadań pracownikom. 
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:   
   
1.Poziomy  zadowolenia zawodowego pracowników.
 
2.Sposoby monitorowania realizacji zadań.
 
3.Monitoring,  wsparcie/korekta,  rozliczenie celów.
Działania menedżera.
 
4.Narzędzia kontrolne w realizacji zadań.
 
 
MODUŁ 2: Motywowanie pozamaterialne zespołu i jego poszczególnych członków
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
     
1.Motywatory pozafinansowe w codziennym funkcjonowaniu zespołu.
 
2.Motywacja zespołu i pracownika kluczem do ich efektywności. Zewnętrzna i wewnętrzna motywacja.
 
3.Typy motywacyjne DNA.
 
4.Techniki motywacyjne a rozwój zespołu i pracowników   
 
  
MODUŁ 3: Rozmowy kierownicze:
/Schematy rozmów w obszarze delegowania, kontrolowania realizacji zadań/   
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:   
  
1.Trening umiejętności prowadzenia rozmów.
 
2.Wypracowanie schematów rozmowy delegującej, kontrolnej.
 
3.Informacja zwrotna w realizacji zadań.
 
 
MODUŁ  4: Konflikt w zespole i rozwiązywanie sytuacji trudnych
   
ZAŁOŻENIA MODUŁU:  
     
1. Przyczyny konfliktu w grupie.
 
2. Strategie działania w sytuacji konfliktowej.
 
3. Rozwiązywanie problemów przez zespół.
 
4. Pobudzanie kreatywności w grupie