SZKOLENIA OTWARTE

Umiejętności menedżerskie

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu kluczowych kompetencji menedżerskich. Szkolenie kierujemy do początkujących menedżerów, którzy potrzebują przygotowania do pełnienia roli menedżera.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1490 PLN netto za osobę + vat
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

MODUŁ  1: Planowanie pracy i delegowanie zadań pracowników

OPIS MODUŁU:

W tym module skupimy się na skutecznych technikach planowania zadań dla  oraz ich delegowaniu.
Wyjaśnimy etapy rozwoju zawodowego  i skupimy się na odpowiednich sposobach dobierania zadań, ich komunikowaniu oraz wyznaczaniu obszarów odpowiedzialności.
Pokażemy, że realizowanie założonych celów wymaga świadomego delegowania zadań .
Uświadomimy, że kluczem do odpowiedniego delegowania zadań jest analiza rozwoju zawodowego poszczególnych członków zespołu.
Wskażemy, że delegowanie zadań  jest doskonałym motywatorem pozafinansowym. Pokażemy, że to samo zadanie delegowane dwóm członkom zespołu o różnym poziomie rozwoju zawodowego może być czynnikiem motywującym lub całkowicie demotywującym.
Przyjrzymy się sposobom monitorowania realizacji zadań i narzędziom kontrolnym. Omówimy w jaki sposób monitorować i kontrolować poziom realizacji zadań oraz ich egzekwowania.

MODUŁ 2 : Motywowanie pozamaterialne zespołu i jego poszczególnych członków

OPIS MODUŁU:

Zaprezentujemy, jak pracować z różnymi motywatorami na co dzień, by utrzymać wysoki poziom motywacji w swoim zespole.
Uświadomimy , że motywacja jest kluczowym kryterium efektywności zespołu .
Pokażemy, w jaki sposób aktywizować zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną motywację do działania.
Wskażemy, jak pracować z różnymi typami motywacyjnymi, by maksymalnie wykorzystać potencjał grupy.
Wykażemy różnice motywatorów wpływających na każdego z nas
Będziemy pracować nad tym, by poprzez umiejętnie dobrane motywatory oddziaływać na rozwój zespołu i jego poszczególnych członków.

MODUŁ 3 : Rozmowy kierownicze

OPIS MODUŁU:

Ten moduł w pełni poświęcimy na intensywny trening umiejętności związanych z prowadzeniem rozmów kierowniczych. Skupimy się na technikach prowadzenia rozmów w przypadku zlecania zadań, bieżącej oceny oraz egzekwowania poleceń.
Nauczymy się udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej w kontekście: planowania, zlecania i delegowania zadań. Całość modułu zakończy się wypracowaniem najlepszych praktyk i zasad, dołączonych do bazy wiedzy.

MODUŁ 4 : Konflikt w zespole i rozwiązywanie sytuacji trudnych

OPIS MODUŁU:

Celem tego modułu będzie przyjrzenie się sytuacjom konfliktowym, które pojawiają się niemal zawsze w grupie, niezależnie, czy jest to konflikt otwarty czy utajniony.
 Poznamy strategie działania w tego typu sytuacjach oraz pomożemy uświadomić , co jest charakterystycznym zachowaniem .
Przeanalizujemy sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych w grupie i dzięki odpowiednim ćwiczeniom nabędziemy  praktycznych umiejętności z tym związanych. 
Przedmiotem naszych dyskusji będzie opracowanie technik rozwiązywania problemów stojących przed grupą, tak aby móc tym procesem świadomie sterować i pobudzać do kreatywności .
Moduł zakończymy  ćwiczeniem, którego celem będzie świadome wywołanie efektu synergii na bazie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie całego szkolenia.     

Uczestnik otrzymuje:      
 *nagranie video ze swojego wystąpienia      
 *informację zwrotną po szkoleniu      
 *kontakt mailowy i telefoniczny do trenera      
 *materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Planowanie pracy i delegowanie zadań pracownikom. 

ZAŁOŻENIA MODUŁU:   
   
1.Poziomy  zadowolenia zawodowego pracowników.

2.Sposoby monitorowania realizacji zadań.

3.Monitoring,  wsparcie/korekta,  rozliczenie celów.
Działania menedżera.

4.Narzędzia kontrolne w realizacji zadań.


MODUŁ 2: Motywowanie pozamaterialne zespołu i jego poszczególnych członków

ZAŁOŻENIA MODUŁU:
    
 
1.Motywatory pozafinansowe w codziennym funkcjonowaniu zespołu.

2.Motywacja zespołu i pracownika kluczem do ich efektywności. Zewnętrzna i wewnętrzna motywacja.

3.Typy motywacyjne DNA.

4.Techniki motywacyjne a rozwój zespołu i pracowników   
 
  
MODUŁ 3: Rozmowy kierownicze:
/Schematy rozmów w obszarze delegowania, kontrolowania realizacji zadań/   

ZAŁOŻENIA MODUŁU:   
  

1.Trening umiejętności prowadzenia rozmów.

2.Wypracowanie schematów rozmowy delegującej, kontrolnej.

3.Informacja zwrotna w realizacji zadań.


MODUŁ  4: Konflikt w zespole i rozwiązywanie sytuacji trudnych
   

ZAŁOŻENIA MODUŁU:  
     
1. Przyczyny konfliktu w grupie.

2. Strategie działania w sytuacji konfliktowej.

3. Rozwiązywanie problemów przez zespół.

4. Pobudzanie kreatywności w grupie