SZKOLENIA OTWARTE

Skuteczna sprzedaż

Szkolenie rozwijające umiejętność aktywnej sprzedaży skierowane jest głównie do grupy handlowców oraz pracowników mających na co dzień bezpośredni kontakt z klientem. Należy zaznaczyć jednak, że ze względu na temat i zastosowane techniki można rozszerzyć grupę o osoby, które odpowiadają za aktywne pozyskiwanie klientów oraz budowanie sprzedaży. Program zajęć przygotowany został dla grupy składającej się z 8 - 12 osób.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1090 zł  za osobę + vat
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

MODUŁ  1: Budowanie dobrego kontaktu z Klientem

OPIS  MODUŁU:

W otwierającym module skoncentrujemy się na umiejętności nawiązywania kontaktu oraz utrzymywania dobrych relacji z klientem. Wypracujemy sposoby stworzenia przyjaznej atmosfery w kontakcie z klientem. Uczestnicy dowiedzą się jakie znaczenie ma w rozmowie z nim odsłanianie swoich intencji oraz zbudowanie możliwości do poznania się. W tym miejscu pokażemy uczestnikom drogę do aktywnego poznawania partnera, a także do radzenia sobie z często występującym oporem klienta, szczególnie podczas wstępnej fazy rozmowy. Zastanowimy się, co stanowi o sile w prowadzeniu skutecznej rozmowy handlowej oraz, które obszary decydują o powodzeniu w rozmowie sprzedażowej.

MODUŁ 2 : Aktywne pozyskiwanie klienta
  
OPIS MODUŁU:

W tej części szkolenia będziemy zajmować się rozwijaniem umiejętności budowania bazy własnych klientów. Skoncentrujemy się na kluczowej umiejętności w drodze do budowania sprzedaży, czyli odpowiemy na czym polega prospecting. Odnajdziemy sposoby, by w aktywny i zaangażowany sposób rozwijać i poszerzać grupę klientów. Omówimy znaczenie siły rekomendacji, poleceń oraz zdiagnozujemy, co stanowi o powodzeniu w docieraniu do nowych, potencjalnych klientów.
 
MODUŁ 3 : Etapy rozmowy handlowej

OPIS MODUŁU:

W tym module skupimy się na rozpoznaniu składowych części w prowadzeniu rozmowy handlowej z klientem. Omówimy poszczególne etapy ścieżki sprzedaży, a następnie wyłonimy potencjalne pułapki stosowane przez handlowców. Skoncentrujemy się na kreowaniu potrzeb klienta i znajdowaniu sposobów na wzmocnienie korzyści widzianych z perspektywy klienta. Wypracujemy model prezentacji produktu w oparciu o zastosowanie języka korzyści. Zidentyfikujemy źródła pojawiania się wątpliwości ze strony klienta, a także wyłonimy główne obszary odpowiedzialne za pojawiające się obiekcje. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami radzenia sobie z zastrzeżeniami klientów oraz przećwiczyć praktyczne zastosowanie ich w kontakcie z klientem. Wykorzystamy także sztukę negocjacji w procesie finalizowania sprzedaży.

MODUŁ 4 : Budowanie sprzedaży

OPIS MODUŁU:

W tym module tematem przewodnim będzie rozpoznanie źródeł sprzedaży. Ta część szkolenia w głównej mierze polega na poznaniu i omówieniu technik zwiększania sprzedaży, a następnie ćwiczeniu zastosowania wybranych w potencjalnym kontakcie z klientem. Skupimy uwagę na budowaniu koszyka sprzedażowego z zastosowaniem wybranych techniki sprzedaży oraz wykorzystaniem promocji i ofert specjalnych. Jednym z ważnych elementów w tym module będzie wyłonienie potencjalnych i nierzadko stosowanych "gier" klientów, a co najistotniejsze poznanie sposobów ich rozbrojenia. Na zakończenie omówimy, jaką rolę pełni aktywna postawa handlowca w połączeniu z umiejętnościami budowania i utrzymywania dobrych relacji z klientem.

Uczestnik otrzymuje:      
*nagranie video ze swojego wystąpienia
*informację zwrotną po szkoleniu      
*kontakt mailowy i telefoniczny do trenera 
*materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej  

      

 

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Budowanie dobrego kontaktu z Klientem

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. W jaki sposób rozwijać umiejętność budowania relacji z klientem.

2. Pozytywna transakcja psychologiczna

3. Daj się poznać, rola otwarcia w rozmowie handlowej.

4. Sztuka wykorzystania „trudnych pytań”.

5. W jaki sposób rozwinąć umiejętność słuchania z zastosowaniem parafrazy.

6. Jak poradzić sobie z oporem klienta na wstępie.

7.Klucz do powodzenia w rozmowie z klientem.

MODUŁ 2: Aktywne pozyskiwanie klienta

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Prospecting- aktywne budowanie bazy klientów.

2. Siła rekomendacji, poleceń w wykorzystaniu potencjału sprzedażowego.

3. Czynniki decydujące o wyborze klienta.

4. Unikanie rutyny i stereotypowego podejścia do klienta.

MODUŁ 3: Etapy rozmowy handlowej

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Rozróżnienie typów sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dystrybucji.

2. Etapy i ścieżki sprzedaży.

3. Pierwsze zagrywki i pułapki handlowców.

4. Diagnozowanie i kreowanie potrzeb klienta.

5. Zastosowanie języka korzyści w rozmowie z klientem.

6. Obiekcje – dobry sygnał od klienta, czyli o sztuce radzenia sobie z pokonaniem zastrzeżeń klienta.

7. Techniki finalizowania sprzedaży.

MODUŁ 4: Budowanie sprzedaży

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Rozpoznawanie interesów klienta.

2. Techniki zwiększania sprzedaży.

3. Umiejętność budowania koszyka sprzedaży.

4. Typy gier klientów i sposoby ich rozbrojenia.

5. Rola aktywnej postawy handlowca w drodze do sukcesów sprzedażowych.