SZKOLENIA OTWARTE

Savoir- vivre w biznesie

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu savoir vivre w biznesie. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą poznać zasady i dobre zwyczaje funkcjonowania w relacjach biznesowych

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1090 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.

Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

MODUŁ 1: Etykieta w komunikacji biznesowej.

OPIS MODUŁU:

Moduł zaczniemy od przedyskutowania wartości, które daje stosowanie zasad etyki. Odróżnimy etykę biznesową od tradycyjnego savoir vivre’u i zdefiniujemy jej podstawowe zasady.
Dalej przyjrzymy się kwestiom formalności na początku i końcu spotkania, czyli powitaniu i pożegnaniu i towarzyszącym im zasadom zachowania. Uwzględnimy sposoby postępowania z gościem honorowym, a także zasady wręczania wizytówek.

MODUŁ 2: Spotkania biznesowe.

OPIS MODUŁU:

W tym module przyjrzymy się dokładanie zasadom zapraszania i organizowania spotkań o różnym charakterze. Zaczniemy od zaproszeń formalnych i kryjącym się niuansom z nimi związanym. Moduł
zaczniemy od przedyskutowania wartości, które daje stosowanie zasad etyki. Odróżnimy etykę biznesową od tradycyjnego savoir vivre’u i zdefiniujemy jej podstawowe zasady.
Dalej przyjrzymy się kwestiom formalności na początku i końcu spotkania, czyli powitaniu i pożegnaniu i towarzyszącym im zasadom zachowania. Uwzględnimy sposoby postępowania z gościem honorowym, a także zasady wręczania wizytówek.
Przyjrzymy się kwestii roli gościa i gospodarza i wynikającym z tego przywilejów i obowiązków. Następnie zgłębimy tajniki zachowania przy stole w zależności od charakteru spotkania i roli, jaką pełni, uwzględniając szczegóły zachowań w różnych typowych i nietypowych sytuacjach.

MODUŁ 3: Etykieta ubioru - wizerunek biznesowy.

OPIS MODUŁU:

W tym module położymy nacisk na dobór stroju do sytuacji. Zajmiemy się bardzo formalnym strojem i zasadami towarzyszącymi doborowi poszczególnych jego elementów ;oraz sytuacjami mniej formalnymi. Przyjrzymy się  kwestii kolorystyki i jej wpływu na odbiór danej osoby, a nawet krojom i wzorom uwzględniając sylwetkę osoby wkładającej dany ubiór.
Na koniec porozmawiamy o kreowaniu wizerunku w oparciu  o dobór drobnych elementów garderoby i gesty z uwzględnieniem tych pożądanych i niewskazanych.

MODUŁ 4: Zasady kontaktu listowego oraz via e-mail i telefon. Prezenty.

OPIS MODUŁU:

Ostatni moduł poświęcony będzie komunikacji via poczta tradycyjna i elektroniczna oraz telefon. Omówimy dokładnie zasady i przyjrzymy się narzędziom pomocnym w sprawnym poruszaniu się w tej materii. Dodatkowo poruszymy istotną problematykę dawania i przyjmowania prezentów z uwzględnieniem zarówno wymogów etykiety, jak i zasad prawa.

 

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Etykieta w komunikacji biznesowej

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Czym jest etykieta i po co ją stosować oraz co zyskujemy stosując zasady etykiety?

2. Założenia etykiety biznesowej i potencjalne trudności?

3. Powitanie i przedstawianie siebie i innych.

4. Gość zewnętrzny i wewnętrzny.

5. Gość honorowy – zasady powitania, podjęcia i pożegnania.

6. Zasady pierwszeństwa.

7. Przejście na „ty”.

8. Pożegnanie – zasady i wyjątki.

9. Wizytówki i zasady zachowania związane z wszelkiego typu biletami.

MODUŁ 2: Spotkania biznesowe 

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Punktualność.

2. Zajmowanie miejsc.

3. Rozpoczęcie rozmowy, small talk.

4. Przywileje i obowiązki gościa i gospodarza.

5. Zaproszenia
- jak wysyłać i odpowiadać na nie,
- jak rozszyfrować skróty i szyfry na nich umieszczone

6. Zasady rządzące rozsadzaniem gości przy stole służbowym i biesiadnym.
- W restauracji, w kawiarni, na przyjęciu.
- W kinie, w teatrze.

7. Płacenie rachunku.

8. Zachowanie przy stole.

9. Sztućce, naczynia, serwetki.

10. „Trudne” potrawy.

11. Kultura picia:
- kawa i herbata - elegancki sposób serwowania i picia,
- trunki – ich przypisanie do potraw, klasyfikacja, dobór szkła, temperatury etc.,
- zasady dotyczące wznoszenia toastów.

12. Rodzaje przyjęć i poczęstunków m.in. business lunch i brunch.

 

MODUŁ 3: Etykieta ubioru - wizerunek biznesowy.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Najważniejsze zasady dotyczące stroju.

2. Złote zasady komponowania ubioru do pracy.

3. Garderoba służbowa a wymogi i standardy korporacyjne.

4. Style i ich charakterystyka.

5. Dostosowanie stroju do okoliczności (zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym).

6. Kroje, kolory i linie kolorystyczne na różne okazje.

7. Linie krojów w zależności od sylwetki. Korygowanie sylwetki za pomocą stroju.

8. Wpływ koloru na rozmówcę. Psychologia koloru – dobór kolorów pozwalający podkreślać świadomie budowany wizerunek.

9. Trudne kolory – podstawy indywidualnej analizy kolorystycznej.

10. Rola fryzury, okularów i innych elementów wizerunku zewnętrznego.

11. Gesty jako forma kreowania własnego wizerunku.

MODUŁ 4:  Zasady kontaktu listowego oraz via e-mail i telefon. Prezenty.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Listy.

2. E-mail, komunikatory i fora dyskusyjne w pracy biura.

3. Jak właściwie należy używać telefonu komórkowego.

4. Co wypada dać, kiedy i jak?

5. Wartość prezentu w etykiecie biznesowej.

6. Który upominek dajemy bez opakowania.

7. Kwiaty.

Stosowane metody:    
Ćwiczenia indyw. i grupowe, dyskusja, studium przypadku, mini wykład.
     
     
Uczestnik otrzymuje:   
     
     
*kontakt mailowy i telefoniczny do trenera  

*materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej