SZKOLENIA OTWARTE

Rekrutuj kreatywnie. Warsztat z grami szkoleniowymi.

Do niedawna gry wykorzystywane były jedynie do rozrywki. Od kilku lat jednak możemy zaobserwować wzrost popularności gier jako skutecznego narzędzia wykorzystywanego w sesjach oceny kompetencji, zarówno w procesach selekcyjnych, jak i w procesie planowania rozwoju pracowników. Celem każdej gry jest realne przeżycie danej sytuacji i możliwość osobistego doświadczenia sytuacji problemowych. Każda rozgrywka wyzwala w graczach naturalne zachowania, nie zawsze adekwatne do sytuacji i bardzo często wyrażane w trybie spontanicznym bez zbędnej autoprezentacji. Tym samym kandydat jawi nam się w swojej pełnej okazałości, ze wszystkimi swoimi obszarami siły ale także ujawniając swoje deficyty i obszary rozwojowe. Tak więc gry „wchodzą do gry”, jako efektywne narzędzie oceny w sesjach Assessment i Development Center. Zapraszamy na warsztat z grami do rekrutacji i rozwoju pracowników, na którym poznasz 4 gry symulacyjne, dzięki którym będziesz w stanie zweryfikować takie obszary kompetencyjne jak: WSPÓŁPRACA/ PRZYWÓDZTWO/ ROLE ZESPOŁOWE/ KOMUNIKACJA/ WYZNACZANIE CELÓW/ NEGOCJACJE/ WSPÓŁPRACA MIĘDZYZESPOŁOWA/ MOTYWOWANIE /ZARZĄDANIE ZESPOŁEM/ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ/ ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
 
2 dni - 16 godzin dydaktycznych
 
Koszt uczestnictwa:
 
Koszt 780 PLN/osobę + vat
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.
 
Minimalana ilość osób w grupie - 10 osób

TRENER DEDYKOWANY:

46 lat, magister ekonomii i zarządzania. Od 20 lat zajmuje się szkoleniami, jako trener zrealizował samodzielnie ponad 1400 dni szkoleniowych.
Trener wyłączny Personel Profit od 2006 roku. 
Od 1999 roku związany z branżą finansową. 
W latach 1996-1998 pracował w strukturach sprzedażowych. Odpowiadał za pozyskiwanie klientów i rozwój sprzedaży. Zajmował się kompleksową obsługą i opieką nad kluczowymi klientami firmy PTK Centertel (Orange Polska). 
W 1999 roku objął stanowisko specjalisty ds. szkoleń-trenera w STU Hestia. Jako członek zespołu zajmującego się budową systemu szkoleniowego dla STU Hestia odpowiadał za zaprojektowanie i implementację całościowego systemy szkoleń licencyjnych dla sieci agencyjnej (wg. wytycznych PUNU/KNUiFE). Do jego obowiązków należała: analiza potrzeb szkoleniowych, tworzenie i wdrażanie systemu szkoleniowego oraz szkolenie i motywowanie pracowników. Współtworzył zespół zajmujący się rozwojem strategii sprzedażowej spółki w zakresie call center. Prowadził zarówno Szkolenia produktowe jak i sprzedażowe dla sieci wyłącznej STU Hestia jak i partnerów multiagencyjnych. 
Praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, w AIG międzynarodowej korporacji branży finansowej, na stanowisku Dyrektora Dystryktu ds. Szkoleń Amplico AIG Life (2001-2006). Zarządzał pracą specjalistów, trenerów oraz pracowników sprzedaży. Bezpośrednio odpowiadał za zespół 36 trenerów-kierowników. Tworzył strategię szkoleniową. Zajmował się budową i rozwojem wszystkich kanałów sprzedaży. Prowadził indywidualny coaching menadżerski, retreningi i coaching sprzedażowy. Stworzył autorski system motywacyjny. Zbudował od podstaw grupę telesprzedaży. Prowadził szkolenia produktowe, szkolenia z zakresu technik sprzedaży – podstawowe i zaawansowane. Szkolił kierowników sprzedaży. Brał udział w grupach projektowych przygotowujących szkolenia dla top menadżerów. Prowadził rekrutację i selekcję metodą Assessment Center. Jako współtwórca uczestniczył w projektowaniu i wdrażaniu nowatorskiego w tamtych latach Modelu NBS (sprzedaż w oparciu o onarzędziowaną i wystandaryzowaną analizę potrzeb) w strukturach agencyjnych Amplico Life. Odpowiadał za budżet sprzedaży nowo wprowadzanych produktów jak i za budżet rekrutacji. Przeszedł roczny bootcamp sprzedażowy. Odpowiadał za rozwój wszystkich spółek AIG w dystrykcie północnym tj. AIG Polska (ubezpieczenie majątkowe), PTE AIG, TFI AIG, AIG Credit, AIG Bank. 
Ukończył cykl szkoleń sprzedażowych, roczne Studium Train The Trainers, jest Trenerem i praktykiem NLP, Coachem Train The Trainers. Stosuje diagnozę potrzeb szkoleniowych metodą CDP. Jest akredytowanym trenerem Belbin Associate UK i licencjonowanym konsultantem Extended DISC International. 
Specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów róznego szczebla, szkoli kadrę menedżerską w dużych, systemowych projektach.
Pracował m. in dla: 
Grupa PZU, Ergo Hestia, AIG Polska TU, Amplico AIG Life, Bank BPH, Ge Money Bank, AIG Bank, Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Raiffaissen Bank, Bank Pocztowy, SKOK, 
PTE AIG, TFI AIG, AIG Credit. 

Opis szkolenia:

Celem nadrzędnym projektu jest przygotowanie Uczestników do wykorzystania gier symulacyjnych w procesach rekrutacyjnych i selekcyjnych i rozwoju pracowników.
Zrealizujemy taki cel w trakcie szkolenia poprzez:
1/zapoznanie Uczestników warsztatu z wybranymi, dedykowanymi grami szkoleniowymi, 
2/”przegranie” gier przez Uczestników, celem zbudowania osobistego doświadczenia, 
3/omówienie doświadczeń i wniosków płynących z gier, interpretacji pojawiających się i możliwych do wystąpienia zachowań, 
4/przygotowanie kwestionariuszy oceny kompetencji możliwych do zaobserwowania w trakcie gry,
5/omówienie zasad prowadzenia oceny kandydatów. 

Program szkolenia:

W projektach szkoleniowych Personel Profit, potencjał gier wykorzystywany jest do uzyskania 
najsilniejszego efektu oddziaływania na postawy uczestników. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam wybierać  gry, które nie tylko spełniają wszelkie „parametry jakościowe” ale  najwyraźniej ukazują związek z realiami biznesowymi.

Zapraszamy do zapoznania się i uczestniczenia w rozgrywce 4 gier : WIINICA , PROFIT GAME,  ROZMOWY HANDLOWE I GALIMATIAS 

1. GRA WINNICA  - OBSZAR: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM / ZARZĄDZANIE ZMIANĄ /ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE)


Winnica to gra polegająca na budowaniu kapitału przedsiębiorstwa. Uczestnicy gry za pomocą fikcyjnych pieniędzy dokonują inwestycji w działania szkoleniowe, PRowe, przywódcze i w zatrudnienie pracowników. Gra znakomicie odwzorowuje sytuację, której doświadczają ludzie na różnych szczeblach zarządczych w różnej wielkości firmach. Uczestnicy wchodząc  głebokow grę dają się ponieść emocjom i często prowadzą ze sobą zdrową rywalizację.

2.PROFIT GAME - OBSZAR ZARZĄDZANIE/ROZWÓJ/MOTYWACJA
 

Nasza autorska symulacja biznesowa Profit Game – strategiczna gra szkoleniowa budująca i wzmacniająca kompetencje menadżerskie z zakresu szeroko pojętego empowermentu w szczególności w ujęciu wyzwalania energii, potencjału i władzy drzemiącej w pracownikach: ich wiedzy, doświadczenia, motywacji i wagi rozwijania pracowników oraz ukierunkowanie tej siły na osiąganie wyników. 
 

3. ROZMOWY HANDLOWE - TECHNIKI KOMUNIKACYJNE  - OBSZAR : NEGOCJACJE/ KOMUNIKACJA

 Gra Rozmowy handlowe kładzie nacisk na poznanie i stosowanie różnorodnych technik komunikacyjnych oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Doskonali umiejętności skutecznej komunikacji w sytuacjach trudnych (negocjacje, sprzedaż, reklamacje). 

 

4.GALIMATIAS - OBSZAR : KOMUNIKACJA / WYZNACZANIE CELÓW / NEGOCJACJE / WSPÓŁPRACA MIĘDZYZESPOŁOWA)

Galimatias to gra promująca współpracę w ramach zespołów oraz między zespołami. Gra zachęca do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na cel całej organizacji a nie tylko pojedynczych zespołów. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania  przyjęte w danej organizacji bądź zespole. W przypadku grup zamkniętych można zaobserwować w jakim stopniu jej członkowie są nastawieni na współpracę a w jakim na rywalizację.