SZKOLENIA OTWARTE

Rekrutacja. Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu rekrutacji. Szkolenie kierujemy do osób prowadzących własne biznesy, specjalistów HR i menedżerów w dużych firmach ,którzy są całkowicie lub w części odpowiedzialni za dobór swoich pracowników.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 4 sesje po 2 godziny dydaktyczne  łącznie 8 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 690 pln neto /osobę.
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANI TRENERZY:

Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.

Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich.
Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami.  
 
Realizowała programy szkoleniowe i rozwojowe dla min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, BSH, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame. 
 

Opis szkolenia:

MODUŁ 1 : Profil kandydata i aktywne metody jego poszukiwania

OPIS MODUŁU:

Moduł zaczniemy od przyjrzenia się etapowi przygotowania do pozyskania kandydata do pracy.Omówimy zasady tworzenia profilu kandydata i przećwiczymy tę umiejętność uwzględniając dopasowanie oczekiwań co do kandydata do różnych aspektów funkcjonowania organizacji.Kluczowym aspektem będzie przyjrzenie się kompetencjom ,których oczekujemy od potencjalnego pracownika i zdefiniowanie ich,by stały się punktem wyjścia do dalszych kroków. Następnie przejdziemy do warsztatu poświęconego metodom aktywnego wyszukiwania kandydatów w zależności od branży.W efekcie stworzymy plan działania gotowy do zaimplementowania dla rekrutującego menedżera.

MODUŁ 2: Przygotowanie procesu badania kompetencji

OPIS MODUŁU:

W  tym module ,na bazie uprzednio przygotowanych narzędzi ,przyjrzymy się technikom badania kompetencji kandydata. Zastanowimy się w jaki sposób CV i list motywacyjny mogą pomóc w efektywnym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej . W formie warsztatu stworzymy bazę pytań i zadań, które pozwolą dotrzeć do interesującej dla rekrutującego menedżera wiedzy o rozmówcy. Dzięki wnikliwej analizie pytań, ocenimy, na ile mogą być przydatne w praktyce

MODUŁ 3: Badanie kandydata – rozmowa selekcyjna

OPIS MODUŁU:

W tym module wyposażeni w szereg narzędzi, omówimy kwestię prowadzenia rozmowy począwszy od kwestii formalnych, przez etykietę, aż po szczegółowe zasady, których warto przestrzegać w trakcie rozmowy, by jej wynik był satysfakcjonujący dla nas i dawał poczucie profesjonalizmu drugiej stronie. Położymy nacisk na kwestię dotarcia do motywacji kandydata, jako jednego z kluczowych obszarów wiedzy o przyszłym pracowniku.

MODUŁ 4: Ocena przydatności kandydata.

OPIS MODUŁU:

Ostatni moduł realizowany w oparciu o warsztat, poświęcony będzie nauce prowadzenia rozmowy. Przećwiczymy różne scenariusze rozmowy i przeanalizujemy efektywność wypracowanych narzędzi, a przede wszystkim skupimy się na rozwoju umiejętności potrzebnych do pozyskania niezbędnych informacji o kandydacie. Omówimy również kwestię sposobów dokonywania oceny wszystkich osób, które aplikowały, poznając narzędzia warte wykorzystania i błędy, których należy unikać.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Profil kandydata i aktywne metody jego poszukiwania
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Cel tworzenia profilu – dopasowanie kandydata do potrzeb zespołu.
 
2. Jasne wytyczne jako sukces udanej rekrutacji.
 
3. Trzy poziomy dopasowania kandydata:
- do stanowiska
- do zespołu
- do organizacji
 
4. Opis stanowiska pracy jako narzędzia pracy.
 
5. Wymogi stawiane na danym  stanowisku.
 
6. Metody pozyskiwania kandydatów do pracy.
 
7. Aktywność rekrutacyjna menedżera a monitoring działań.
 
 
MODUŁ 2: Przygotowanie procesu badania kompetencji.
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Tworzenie pytań do profilu kompetencyjnego kandydata.
 
2. Zasady tworzenia i przykłady pytań.
 
3. Pytania, których nie należy zadawać.
 
4. Jakie kompetencje społeczne są potrzebne w moim zespole?
 
5. Kluczowe kompetencje dla organizacji a forma ich sprawdzania u kandydata.
 
6. Formułowanie pytań behawioralnych i sytuacyjnych dotyczących potrzeb zespołu i organizacji.
 
7. Analiza C.V. – wnioski z przesłanej dokumentacji i przesłanki skutecznego wyboru.
 
 
 
MODUŁ 3: Badanie kandydata – rozmowa selekcyjna.
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Przygotowanie się do rozmowy.
 
2. O co zadbać i na co zwrócić uwagę w trakcie rozmowy selekcyjnej?
 
3. Scenariusz rozmowy selekcyjnej a praktyka.
 
4. Zasady prowadzenia rozmowy selekcyjnej.
 
5. Wywiad – badanie motywacji kandydata jako zadanie menedżera.
 
6. Konsekwencje nieodkrywania / nierozpoznawania prawdziwej motywacji kandydata.
 
7. Sposób zadawania pytań, a wynik rozmowy.
 
8. Narzędzia pracy menedżera podczas rozmowy.
 
 
 
MODUŁ 4:  Ocena przydatności kandydata.
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Błędy w procesie oceniania.
 
2. Sposoby zabezpieczania się przed błędami.
 
3. Pułapki psychologiczne w procesie oceniania.
 
4. Narzędzia dokonywania oceny kandydatów.
 
5. Wybór kandydata: czas i kryteria.
 
6. Ocena procesu i wnioski na przyszłość.