SZKOLENIA OTWARTE

Rekrutacja

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu rekrutacji. Szkolenie kierujemy do osób prowadzących własne biznesy, specjalistów HR i menedżerów w dużych firmach ,którzy są całkowicie lub w części odpowiedzialni za dobór swoich pracowników.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa :

890 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych ,certyfikatu ,sali szkoleniowej ,sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników. Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

MODUŁ 1 : Profil kandydata i aktywne metody jego poszukiwania

OPIS MODUŁU:

Moduł zaczniemy od przyjrzenia się etapowi przygotowania do pozyskania kandydata do pracy.Omówimy zasady tworzenia profilu kandydata i przećwiczymy tę umiejętność uwzględniając dopasowanie oczekiwań co do kandydata do różnych aspektów funkcjonowania organizacji.Kluczowym aspektem będzie przyjrzenie się kompetencjom ,których oczekujemy od potencjalnego pracownika i zdefiniowanie ich,by stały się punktem wyjścia do dalszych kroków. Następnie przejdziemy do warsztatu poświęconego metodom aktywnego wyszukiwania kandydatów w zależności od branży.W efekcie stworzymy plan działania gotowy do zaimplementowania dla rekrutującego menedżera.

MODUŁ 2: Przygotowanie procesu badania kompetencji

OPIS MODUŁU:

W  tym module ,na bazie uprzednio przygotowanych narzędzi ,przyjrzymy się technikom badania kompetencji kandydata. Zastanowimy się w jaki sposób CV i list motywacyjny mogą pomóc w efektywnym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej . W formie warsztatu stworzymy bazę pytań i zadań, które pozwolą dotrzeć do interesującej dla rekrutującego menedżera wiedzy o rozmówcy. Dzięki wnikliwej analizie pytań, ocenimy, na ile mogą być przydatne w praktyce

MODUŁ 3: Badanie kandydata – rozmowa selekcyjna

OPIS MODUŁU:

W tym module wyposażeni w szereg narzędzi, omówimy kwestię prowadzenia rozmowy począwszy od kwestii formalnych, przez etykietę, aż po szczegółowe zasady, których warto przestrzegać w trakcie rozmowy, by jej wynik był satysfakcjonujący dla nas i dawał poczucie profesjonalizmu drugiej stronie. Położymy nacisk na kwestię dotarcia do motywacji kandydata, jako jednego z kluczowych obszarów wiedzy o przyszłym pracowniku.

MODUŁ 4: Ocena przydatności kandydata.

OPIS MODUŁU:

Ostatni moduł realizowany w oparciu o warsztat, poświęcony będzie nauce prowadzenia rozmowy. Przećwiczymy różne scenariusze rozmowy i przeanalizujemy efektywność wypracowanych narzędzi, a przede wszystkim skupimy się na rozwoju umiejętności potrzebnych do pozyskania niezbędnych informacji o kandydacie. Omówimy również kwestię sposobów dokonywania oceny wszystkich osób, które aplikowały, poznając narzędzia warte wykorzystania i błędy, których należy unikać.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Profil kandydata i aktywne metody jego poszukiwania

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Cel tworzenia profilu – dopasowanie kandydata do potrzeb zespołu.

2. Jasne wytyczne jako sukces udanej rekrutacji.

3. Trzy poziomy dopasowania kandydata:
- do stanowiska
- do zespołu
- do organizacji

4. Opis stanowiska pracy jako narzędzia pracy.

5. Wymogi stawiane na danym  stanowisku.

6. Metody pozyskiwania kandydatów do pracy.

7. Aktywność rekrutacyjna menedżera a monitoring działań.


MODUŁ 2: Przygotowanie procesu badania kompetencji.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Tworzenie pytań do profilu kompetencyjnego kandydata.

2. Zasady tworzenia i przykłady pytań.

3. Pytania, których nie należy zadawać.

4. Jakie kompetencje społeczne są potrzebne w moim zespole?

5. Kluczowe kompetencje dla organizacji a forma ich sprawdzania u kandydata.

6. Formułowanie pytań behawioralnych i sytuacyjnych dotyczących potrzeb zespołu i organizacji.

7. Analiza C.V. – wnioski z przesłanej dokumentacji i przesłanki skutecznego wyboru.

 

MODUŁ 3: Badanie kandydata – rozmowa selekcyjna.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Przygotowanie się do rozmowy.

2. O co zadbać i na co zwrócić uwagę w trakcie rozmowy selekcyjnej?

3. Scenariusz rozmowy selekcyjnej a praktyka.

4. Zasady prowadzenia rozmowy selekcyjnej.

5. Wywiad – badanie motywacji kandydata jako zadanie menedżera.

6. Konsekwencje nieodkrywania / nierozpoznawania prawdziwej motywacji kandydata.

7. Sposób zadawania pytań, a wynik rozmowy.

8. Narzędzia pracy menedżera podczas rozmowy.

 

MODUŁ 4:  Ocena przydatności kandydata.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Błędy w procesie oceniania.

2. Sposoby zabezpieczania się przed błędami.

3. Pułapki psychologiczne w procesie oceniania.

4. Narzędzia dokonywania oceny kandydatów.

5. Wybór kandydata: czas i kryteria.

6. Ocena procesu i wnioski na przyszłość.

Stosowane metody:    

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, studium przypadku, inscenizacja, mini wykład.
     
     
Uczestnik otrzymuje:   
     
     
     
*kontakt mailowy i telefoniczny do trenera  

*materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej

*rekomendowane narzędzia rekrutacyjne