SZKOLENIA OTWARTE

Radzenie sobie w sytuacjach stresowych

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Szkolenie kierujemy do osób ,które chcą ograniczyć poziom towarzyszącego im stresu w różnych sytuacjach osobistych i zawodowych.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1190 PLN za osobę + vat. Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.
Uczestnicy szkolenia: Wybrana grupa menedżerów objętych programem rozwoju umiejętności menedżerskich.

Opis szkolenia:

MODUŁ  1: Zrozumienie istoty stresu i jego znaczenia dla jakości życia. Autodiagnoza testem pozwalającym zidentyfikować źródła i poziom natężenia stresu.
OPIS  MODUŁU:

Celem szkolenia będzie pomoc w zakresie konstruktywnego radzenia sobie  z życiowymi obciążeniami. Będziemy motywować do aktywnego inicjowania zmian w nastawieniu i zachowaniu oraz budowaniu nowych nawyków.

W pierwszym  module przedstawimy kompletną perspektywę stresu – uwzględnimy zarówno wpływy zewnętrzne jak i indywidualną, „wewnętrzną” ocenę wpływającą na poziom doświadczanego stresu. W możliwie prosty i praktyczny sposób wyjaśnimy złożoną naturę stresu, pokażemy różne oblicza stresu.

Wskażemy na różnice w rodzajach stresu, w zależności od obszaru życia, np. pracy zawodowej.

Zajmiemy się także symptomami stresu, po to, aby uczestnicy nauczyli się dostrzegać i kontrolować swój stres.

Istotą pracy będzie zwrócenie uwagi na to,
że stresu nie da się całkowicie wyeliminować z naszego życia, można go natomiast skutecznie kontrolować.

Pokażemy uczestnikom korzyści z kontrolowania stresu, a także rozległe negatywne konsekwencje dla różnych obszarów życia – w tym dla efektów pracy - wynikające z destrukcyjnego działania stresu.

Umożliwimy uczestnikom dokonanie analizy własnego profilu stresu, który będzie punktem wyjścia do dalszej pracy nad strategiami kontroli i redukcji stresu.

MODUŁ 2 : Strategie radzenia sobie ze stresem
OPIS MODUŁU:

Pracę w tym module rozpoczniemy od  przypomnienia, że każdy człowiek ocenia i odczuwa sytuacje stresowe w sposób indywidualny, dlatego środki zaradcze, także muszą być dobrane indywidualnie.

Skupimy się na intensywnym treningu nabywania umiejętności dopasowywania metod do konkretnych sytuacji i stresorów, z uwzględnieniem cech indywidualnych uczestnika, takich jak: doświadczenie, cechy wrodzone, nastawienie, umiejętności.

Pokażemy, za pomocą jakich metod można radzić sobie z codziennym stresem w pracy i życiu osobistym.

Zaproponujemy pracę w oparciu o dwa rodzaje strategii – oddziaływania krótkoterminowe oraz oddziaływania długofalowe, z naciskiem na pracę długofalową, jako tę, która zapewnia trwałe efekty.

Wykażemy, że umiejętne dostosowywanie metod radzenia sobie ze stresem, oraz praktykowanie profilaktyki przynosi długofalowe korzyści w  postaci lepszego zdrowia, spokoju wewnętrznego i rozwiązania różnych problemów psychologicznych.

Pokażemy jak stopniowo rozwijać tę umiejętność w czasie, tak aby stała się nowym, dobrym nawykiem.

MODUŁ 3 : Sytuacje konfliktowe a stres. Skuteczna komunikacja w stresie
OPIS MODUŁU:

W tym module zaprezentujemy wiele sytuacji konfliktowych, którym towarzyszy stres. Nauczymy się jak można kontrolować emocje w sytuacjach konfliktowych.

Wykażemy, że umiejętność skutecznego komunikowania się w stresie wymaga samoświadomości oraz płynności posługiwania się kilkoma narzędziami, w taki sposób, aby pozytywnie wpływały na odczucia nadawcy i odbiorcy takiego komunikatu.

Uświadomimy jak często, zdarza się,  że pomimo pozytywnych intencji, nie dochodzi do realizacji celów, z powodu nieudolnych form wyrazu i nieumiejętności ich właściwego przekazania.

Zbudujemy świadomość, że aby dobrze współpracować należy umieć przekształcać swój nastrój tak, aby nie wpływał on niekorzystnie na współpracowników.

Nauczymy także właściwego sposobu wyjaśniania przyczyn stresu lub określonego nastroju oraz ustalania zasad współpracy.

 

Uczestnik otrzymuje:      
 
 *informację zwrotną po szkoleniu      
 *kontakt mailowy i telefoniczny do trenera      
 *materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektroniczne 

Program szkolenia:

     
MODUŁ  1: Zrozumienie istoty stresu i jego znaczenia dla jakości życia. Autodiagnoza testem pozwalającym zidentyfikować źródła i poziom natężenia stresu.
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Stres we współczesnym świecie. Co określamy mianem stresu?

2. Zewnętrzne i wewnętrzne źródła stresu.

3. Jak powstaje stres? Zrozumienie przyczyn stresu. Spirala stresu.

4. Subiektywność stresu - Model SOR.

5. Inwentaryzacja mojego stresu – model MOZ.


MODUŁ  2: Strategie radzenia sobie ze stresem

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Natychmiastowa pomoc – działania zaradcze jako środki krótkoterminowe. Między innymi: wycofanie, kontrolowanie własnych myśli, akceptacja, praca z oddechem.

2.Strategie długofalowe, m.in.:
- zmiana nastawienia
- zmiana zachowania
- zarządzanie energią 
- gospodarowanie sobą w czasie

3. Profilaktyka:
- metody relaksacyjne
- styl życia, wzmocnienie odporności

 
MODUŁ 3: Sytuacje konfliktowe a stres. Skuteczna komunikacja w stresie
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Emocje jako źródło konfliktów.

2. W jaki sposób wprowadzasz emocje do swoich metod porozumiewania się

3. Reaktywna natura emocji

4. Branie odpowiedzialności za emocje. Kontrolowanie emocji