SZKOLENIA OTWARTE

Przywództwo sytuacyjne

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu przywództwa sytuacyjnego .Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć w sobie umiejętności przywódczego zarządzania swoimi pracownikami.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1190 PLN netto za osobę + vat
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych ,certyfikatu, sali szkoleniowej , sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia
Uczestnicy szkolenia:  Wybrana grupa menedżerów objętych programem rozwoju umiejętności menedżerskich

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

MODUŁ  1: Zarządzanie przywódcy

OPIS  MODUŁU:

Szkolenie rozpoczniemy od ustalenia czym jest przywództwo. Następnie wspólnie zastanowimy się w jaki sposób  postrzegamy rolę przywódcy w zespole i organizacji.
Kolejnym etapem będzie uświadomienie sobie kim jest przywódca w organizacji oraz w jaki sposób menedżer staje się przywódcą swojego zespołu. W tym miejscu pokażemy  drogę do stawania się  przywódcą, zwrócimy szczególna uwagę na autorytet menedżera. Uświadomimy sobie różnice pomiędzy byciem jednym z wielu menedżerów w organizacji, liderem zespołu, a przywódcą wytyczającym nowe kierunki rozwoju.

Duży akcent położymy na wypracowanie  korzyści biznesowych, które wynikają z obowiązku ale i przywileju bycia przywódcą. Wskazanie korzyści biznesowych uczestnikom ma za zadanie zachęcić menedżerów do rozwoju osobistego w obszarze przywództwa.
Następnie pokażemy praktyczną stronę przywództwa w pracy z zespołem. Uświadomimy uczestnikom jak ważne jest jednoczenie sobie ludzi i otwartość na ich indywidualne potrzeby i oczekiwania w względem realizowanych przez nich obowiązków zawodowych.

Ważnym elementem szkolenia będzie wprowadzenie teorii stylów zarządzania (przywództwa) K. Blancharda, jako narzędzia umożliwiającego menedżerom dobranie stylu zarządzania do aktualnej sytuacji i poziomu kompetencji pracownika. Następnie menedżerowie dokonają autoanalizy i określą jakim aktualnie są przywódcą w swoim zespole.

Mając tę wiedzę menedżerowie będą zdolni określić potencjał i  możliwości swojego zespołu, co będzie stanowiło punkt wyjścia do wyznaczenia kolejnych celów biznesowych – rozwojowych i wykonawczych.

MODUŁ 2 : Efektywny zespół

OPIS MODUŁU:

W kolejnym module omówimy z menedżerami czym jest efektywny zespół, a następnie poprosimy ich o dokonanie oceny efektywności swojego zespołu. Następnie pokażemy kolejne etapy rozwoju zespołu.
Otrzymane wnioski poddamy analizie, na podstawie której określimy etap rozwoju zespołu każdego menedżera. Menedżerowie zaplanują działania, które posłużą im do wprowadzenia zespołu na kolejny etap.
Przy planowaniu działań uwzględnimy narzędzia motywacyjne, które pozwolą wpłynąć na zaangażowanie zawodowe . Uzupełnimy wiedzę menedżerów w obszarze wykorzystania narzędzi motywacyjnych w procesie zarządzania zespołem.
Przeanalizujemy wspólnie codzienne sytuacje utrudniające rozwój zespołu oraz wypracujemy  techniki pozwalające na minimalizowanie ryzyka.

MODUŁ 3 : Inspirowanie i wykorzystywaniepotencjału poszczególnych członków zespołu / przywódca rozwijający i motywujący zespół

OPIS MODUŁU:

W tym module pokażemy, w jaki sposób inspirować zespół i jego poszczególnych członków, wykorzystując drzemiący w nich potencjał.
Dowiedziemy, że źródłem inspiracji dla zespołu może być jego przełożony. Pokażemy, jak budować autorytet przywódcy, osoby inspirującej innych do działania i rozwojowych aktywności.
Wskażemy fazy rozwoju i pokażemy, jak ważne w procesie motywowania jest uwzględnienie poziomu rozwoju a także poziomu rozwoju zespołu.
Uświadomimy sobie, jak pracować z różnymi motywatorami na co dzień, by utrzymać wysoki poziom motywacji w swoim zespole.
Omówimy etapy w życiu zawodowym, w których występuje  najbardziej dynamiczny rozwój, spowolnienie i regres. Pokażemy w jaki sposób na danym etapie rozwoju pracować , tak żeby w pełni wykorzystać swój potencjał, a jednocześnie osiągnąć optymalny poziom rozwoju.

    

Uczestnik otrzymuje:      
 *nagranie video ze swojego wystąpienia      
 *informację zwrotną po szkoleniu      
 *kontakt mailowy i telefoniczny do trenera      
 *materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej 

Program szkolenia:

MODUŁ  1: Zarządzanie przywódcy

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Czym jest przywództwo?

2. Kim jest przywódca

3. Autorytet menedżera jako przywódcy

4.Menedżer jako lider i przywódca – różnice

5.Wpływ przywódcy na rozwój organizacji

6. Przywódca jednoczący sobie ludzi

7.Znaczenie postawy przywódcy dla funkcjonowania zespołu

8. Wyznaczanie kierunków rozwoju organizacji

9.Style zarządzania K.Blancharda

10.Jakim jestem przywódcą – styl wiodący i wspierający

MODUŁ  2: Efektywny zespół

ZAŁOŻENIA MODUŁU:      

1.Kiedy możemy powiedzieć, że zespół jest efektywny.

2. Etapy rozwoju zespołu a techniki motywacji.

3. Analiza potencjału własnego zespołu.

4.Wyznaczanie kierunków rozwoju zespołu i celów operacyjnych.

5.Sytuacje utrudniające rozwój zespołu – w jaki sposób sobie z nimi radzić.

MODUŁ 3: Inspirowanie i wykorzystywanie potencjału poszczególnych członków zespołu /Przywódca rozwijający i motywujący zespół 

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Źródła inspiracji dla zespołu. Potencjał zespołu i metody jego wykorzystania.

2.Autorytet szefa, jako źródło inspiracji dla aktywności rozwojowej.

3.Motywatory pozafinansowe w codziennym funkcjonowaniu zespołu.

4.Diagnozowanie pracowników (wspieranie i rozwijanie)