SZKOLENIA OTWARTE

PP Management - bezpłatna symulacja zarządzania zasobami ludzkimi

PP Management jest symulacją zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie/ korporacji. Zapraszamy.

Informacje ogólne:

PP Management jest symulacją zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie/ korporacji. Uczestnicy rozgrywki dążą do maksymalizacji zysku, a cel ten mogą osiągnąć poprzez racjonalne decyzje w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy.

DO KOGO JEST ADRESOWANA SYMULACJA PP MANAGEMENT :

• kadra zarządzająca 

• pracownicy działów HR

• talenty menedżerskie

 

Opis szkolenia:

Symulacja stanowi odwzorowanie rzeczywistych mechanizmów biznesowych i umożliwia jej uczestnikom wykorzystanie wielu kluczowych kompetencji menedżerskich z zakresu:

• employer branding
• rekrutacja kandydatów do pracy
• budowanie satysfakcji pracowników
• rozwój zasobów ludzkich
• zarządzanie zespołem
• zarządzanie budżetem
• myślenie analityczne
• analiza ekonomiczna
• radzenie sobie ze stresem
• podejmowanie decyzji pod presją czasu

Podejmując działania zarządcze uczestnicy symulacji dążą do wzmocnienia, przyciągnięcia 
i zatrzymania cennych kompetencji oraz uzyskania optymalnej struktury zatrudnienia. Pozyskują oni pracowników z rynku pracy (absolwentów) oraz z konkurencyjnych przedsiębiorstw (headhunting). Uczestnikom towarzyszy ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników, jeśli nie zapewnią im poziomu satysfakcji związanej z rozwojem, wynagrodzeniem i benefitami na poziomie obowiązującym na rynku pracy.
 
Dużą wartością edukacyjną symulacji jest możliwość testowania obranej strategii biznesowej,
a w kolejnym etapie analizowanie poszczególnych decyzji i ich wpływu na uzyskane wyniki finansowe.
Każda z rund kończy się rozliczeniami finansowym – różnicą przychodów i poniesionych kosztów.
Na koniec symulacji system wygeneruje indywidualne podsumowanie finansowe poszczególnych rund oraz listę rankingową uczestników. O kolejności na liście rankingowej decyduje łączna wartość uzyskanych dochodów we wszystkich rundach. Lista rankingowa wraz z podsumowaniem zostanie przesłana na adres e-mail uczestnika.
Ze względu na on-line’owy charakter symulacji i zaangażowanie różnych uczestników, nie jest możliwe przerwanie symulacji czy też zapisanie jej postępów. 
 
DOŚWIADCZENIE Z SYMULACJI:

• ustalisz i przetestujesz wybraną strategię zarządzania firmą
• zweryfikujesz swoją zdolność do szybkiej adaptacji w nowych okolicznościach
• uruchomisz lub przetrenujesz swoje kompetencje zarządcze
• będziesz rywalizować z menedżerami ze swojej lub innej firmy
 

Program szkolenia:

PRZEBIEG SYMULACJI
W symulacji może wziąć udział od 2 do 6 uczestników. 
 
Standardowy czas trwania symulacji rozłożony jest na 6 rund, w której każdy z uczestników podejmuje działania zaplanowane i dodatkowe wynikające z podejmowanych decyzji. 
 
W zależności od ilości uczestników, przed przystąpieniem do symulacji należy zarezerwować sobie od 1 godziny do 4 godzin czasu. Kolejność wykonywania ruchów podczas rund jest losowa i wyznaczana przez system.
Przed przystąpieniem do symulacji, pewnym ułatwieniem może być wyposażenie się w notes, długopis i kalkulator podręczny.
 

 
Zgłoszenie prosimy wysłać na adres : [email protected] lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na stronie internetowej. 
 
Po zapisaniu i potwierdzeniu uczestnictwa, grający otrzyma na podany w zgłoszeniu adres mailowy  login i hasło do wejścia na stronę symulacji PP Management oraz instrukcję .

Pierwsza edycja cyklu symulacji menedżerskich stanowi promocję naszego najnowszego narzędzia szkoleniowego on-line PP Management i jest DARMOWA.

 
ZAPRASZAMY