SZKOLENIA OTWARTE

Planowanie strategii

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu planowania strategicznego. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności budowania strategii rozwoju biznesu, zarówno na poziomie działu jak i całej organizacji.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1190 PLN netto za osobę + vat
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

MODUŁ 1: Planowanie strategiczne w organizacji

OPIS MODUŁU:

Pierwszy moduł przygotowuje uczestników szkolenia do zapoznania się z pojęciami i definicjami związanymi z planowaniem strategicznym. Pozwala poznać i zrozumieć obszary niezbędne do zaplanowania dobrej strategii. Wprowadza uczestników w metodologię oraz narzędzia umożliwiające przygotowanie spójnego planu strategicznego.

MODUŁ 2: Analiza strategiczna

OPIS MODUŁU:

W tym module uczestnicy poznają i przećwiczą metodologię i narzędzia umożliwiające przygotowanie analizy strategicznej. Przygotują się do określania scenariuszy rozwojowych oraz identyfikowania kluczowych czynników sukcesu w rozwoju biznesu. Zbudują podstawy do zaplanowania istotnych zmian w funkcjonowaniu organizacji i wyznaczenia celów rozwojowych. Będą mieli okazję do przemyślenia modelu biznesowego organizacji i określenia potencjału rozwojowego.

MODUŁ 3: Planowanie celów strategicznych

OPIS MODUŁU:

Ta cześć szkolenia jest poświęcona konkretyzowaniu planów strategicznych. Obejmuje działania związane z formułowaniem planu strategicznego w postaci inspirującej wizji powiązanej ze scenariuszami rozwoju otoczenia. Umożliwia określenie planów rozwojowych i nadanie im formy precyzyjnie określonych celów. Realizowane w tej części ćwiczenia obejmują wykorzytanie praktycznych narzędzi wspierających proces planowania celów, określania mierników oraz targetów ich realizacji.

MODUŁ 4: Projektowanie inicjatyw strategicznych

OPIS MODUŁU:

W tym module skoncentrujemy się na projektowaniu i planowaniu inicjatyw strategicznych wspierających realizację celów. Moduł obejmuje ćwiczenia i pracę warsztatową ukierunkowaną na stworzenie koncepcji rozwojowych. Stworzone inicjatywy zostaną przekszatałcone w projekty z opisaną strukturą zadań oraz harmonogramem ich realizacji.

 

 

 

Program szkolenia:

ZAŁOŻENIA MODUŁU 1: Planowanie strategiczne w organizacji

 

1.Kluczowe pojęcia i definicje z zakresu Zarządzania Strategicznego

2.Model systemu zarządzania strategicznego

3.Współpraca w systemie zarządzania strategicznego

4.Metodologie wykorzystywane w planowaniu i realizacji strategii

 

 

ZAŁOŻENIA MODUŁU 2: Analiza strategiczna

 

1. Identyfikowanie scenariuszy rozwojowych

2. Analizowanie modelu biznesowego organizacji

3. Przygotowanie analizy SWOT

4. Określenie kierunków rozwoju strategicznego

 

 

ZAŁOŻENIA MODUŁU 3: Planowanie celów strategicznych

 

1.Formułowanie wizji, misji oraz wartości

2.Przygotowanie opisu strategii - domena i przewaga strategiczna

3.Wyznaczanie celów strategicznych

        4.       Określanie mierników i targetów realizacji celów

 

 

ZAŁOŻENIA MODUŁU 4: Projektowanie inicjatyw strategicznych

 

1.Planowanie i weryfikowanie inicjatyw strategicznych

2.Dopasowanie inicjatyw strategicznych do celów

3.Przygotowywanie planów realizacji inicjatyw strategicznych

4.Harmonogramy i karty i projektów

 

 

Stosowane metody:

 

Mini wykłady i prezentacje

Ćwiczenia i zastosowanie praktyczne


Praca z narzędziami systemowymi


Cases - najlepsze praktyki

 

Uczestnik otrzymuje:

 

*kontakt mailowy i telefoniczny do trenera

*materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej