SZKOLENIA OTWARTE

Personal Branding czyli budowanie marki osobistej. 2 dniowy warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu budowania własnej marki osobistej. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć znajomość własnego potencjału i kreować swój wizerunek poprzez świadome budowanie własnej marki.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni (2x8 godzin dydaktycznych =16 godzin dydaktycznych)

Koszt uczestnictwa: 

1190 PLN netto + vat

DEDYKOWANI TRENERZY:

Certyfikowany trener i absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Zawodowo zajmuje się również marketingiem, zdobywając doświadczenie w międzynarodowych firmach.
Jest specjalistką w zakresie Personal brandingu, szeroko pojętego wizerunku w biznesie, wydobywania potencjału i mocnych stron, pracy nad naturalną pewnością siebie i radzeniem sobie ze stresem.
Jako trener wystąpień publicznych pracuje z kadrami zarządzającymi, specjalistami oraz pracownikami średnich i dużych przedsiębiorstw, np. Royal Canin, Aviva, Port Gdańsk czy Innergo Systems.
Doświadczenie trenerskie zdobyła tworząc projekty budowania wizerunku firm, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz budowania i zarządzania marką.

Psycholog, trener, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na salach szkoleniowych oraz na scenach wydarzeń społecznych, dzieli się swoją wiedzą z zakresu autoprezentacji w biznesie, mowy ciała i komunikacji niewerbalnej,
komunikacji interpersonalnej. Jest ekspertką w dziedzinie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, budowania marki, autoprezentacji, wizerunku w biznesie i sieci, zarządzania swoją marką osobistą w sposób przemyślany i dobrze zaplanowany,
Współpracowała m.in. z Absolvent Talent Days, TEDxYouth Kazimierz, Toastmasters, a także z firmami z branż IT, nieruchomości, finansów, administracji, marketingu, produkcji oraz stowarzyszeniami.
Swoje szkolenia opiera na wykorzystaniu dorobku psychologii społecznej w kontekście biznesowym, stawiając przede wszystkim na obserwację i doświadczanie.

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:
 
MODUŁ  1: Potęga silnych stron w budowaniu marki osobistej
 
OPIS  MODUŁU:
 
Szkolenie rozpoczniemy od zdefiniowania czym jest marka osobista i dlaczego spełnia dziś tak istotną rolę. Wylistujemy elementy, które wpływają na naszą markę. Odpowiemy na pytanie w jakim stopniu świadomość swojego potencjału, znajomość mocnych i słabych stron wpływa na postrzeganie naszej marki przez innych. Budowanie marki osobistej oprzemy na mocnym fundamencie swoich mocnych stron.
 
MODUŁ 2 : Misja osobista
 
OPIS MODUŁU:
 
W  tej części szkolenia skupimy się na najważniejszym elemencie w budowaniu marki osobistej, odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzam? Odkryjemy kierunek i port docelowy naszych działań.
 
MODUŁ 3 : Określanie celu jako element skutecznego budowania wizerunku
 
OPIS MODUŁU:
 
W dalszej części szkolenia, znając port docelowy znajdziemy drogę, która nas do niego zaprowadzi. Poszukamy sposobów na realizację swojej misji osobistej. Zapoznamy się z kryteriami prawidłowego wyznaczania celów i przećwiczymy metodę SMART. Wyznaczymy dla siebie cele krótko i długoterminowe. Skupimy się na najważniejszym celu i przeanalizujemy go za pomocą coachingowej siatki celów. 
 
MODUŁ 4 : Skuteczne komunikowanie marki osobistej
 
OPIS MODUŁU:
 
W końcowej części szkolenia mając zwiększoną świadomość własnego potencjału, nauczymy się skutecznie komunikować to, kim jesteśmy, jakie mamy cele i to, czego potrzebujemy do ich realizacji. Przygotujemy i przećwiczymy elevator speech, krótki komunikat będący kwintesencją marki osobistej. 
 
Uczestnik otrzymuje:      
 
 
*informację zwrotną po szkoleniu      
 
*materiały szkoleniowe w wersji  elektronicznej              

Program szkolenia:

 
MODUŁ 1: Potęga silnych stron w budowaniu marki osobistej
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Czym w istocie jest marka osobista i po co ją budować
 
2.Znajomość silnych stron jako podstawa kreowania własnej marki
 
3.Elementy Personal Brandingu
 
MODUŁ 2: Misja osobista
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Krąg wpływu i krąg zainteresowań
 
2.Nawyk działania z wizją końca
 
3.Role życiowe
 
4.Misja jako punkt docelowy
 
MODUŁ 3: Określanie celu jako element skutecznego budowania wizerunku
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Po co wyznaczać cele
 
2.Definiowanie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu
 
3.Ustalanie celów za pomocą metody SMART
 
4. Analiza celu za pomocą siatki celów
 
MODUŁ 4: Skuteczne komunikowanie marki osobistej
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Istota skutecznego komunikatu osobistego
 
2. Marka osobista a wizerunek
 
3.Elevator speech