SZKOLENIA OTWARTE

Personal Branding czyli budowanie marki osobistej. 1-dniowy Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu budowania własnej marki osobistej. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć znajomość własnego potencjału i kreować swój wizerunek poprzez świadome budowanie własnej marki.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 4 sesje po 1 godzinę zegarową   łącznie 4 godzin zegarowe  zajęć.
Cena

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 490 pln neto /osobę.
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia.

Opis szkolenia:

MODUŁ  1: Potęga silnych stron w budowaniu marki osobistej
 
OPIS  MODUŁU:
 
Szkolenie rozpoczniemy od zdefiniowania czym jest marka osobista i dlaczego spełnia dziś tak istotną rolę. Wylistujemy elementy, które wpływają na naszą markę. Odpowiemy na pytanie w jakim stopniu świadomość swojego potencjału, znajomość mocnych i słabych stron wpływa na postrzeganie naszej marki przez innych. Budowanie marki osobistej oprzemy na mocnym fundamencie swoich mocnych stron.
 
MODUŁ 2 : Misja osobista
 
OPIS MODUŁU:
 
W  tej części szkolenia skupimy się na najważniejszym elemencie w budowaniu marki osobistej, odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzam? Odkryjemy kierunek i port docelowy naszych działań.
 
MODUŁ 3 : Określanie celu jako element skutecznego budowania wizerunku
 
OPIS MODUŁU:
 
W dalszej części szkolenia, znając port docelowy znajdziemy drogę, która nas do niego zaprowadzi. Poszukamy sposobów na realizację swojej misji osobistej. Zapoznamy się z kryteriami prawidłowego wyznaczania celów i przećwiczymy metodę SMART. Wyznaczymy dla siebie cele krótko i długoterminowe. Skupimy się na najważniejszym celu i przeanalizujemy go za pomocą coachingowej siatki celów. 
 
MODUŁ 4 : Skuteczne komunikowanie marki osobistej
 
OPIS MODUŁU:
 
W końcowej części szkolenia mając zwiększoną świadomość własnego potencjału, nauczymy się skutecznie komunikować to, kim jesteśmy, jakie mamy cele i to, czego potrzebujemy do ich realizacji. Przygotujemy i przećwiczymy elevator speech, krótki komunikat będący kwintesencją marki osobistej. 

Program szkolenia:

 
 
MODUŁ 1: Potęga silnych stron w budowaniu marki osobistej
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Czym w istocie jest marka osobista i po co ją budować
 
2.Znajomość silnych stron jako podstawa kreowania własnej marki
 
3.Elementy Personal Brandingu
 
MODUŁ 2: Misja osobista
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Krąg wpływu i krąg zainteresowań
 
2.Nawyk działania z wizją końca
 
3.Role życiowe
 
4.Misja jako punkt docelowy
 
MODUŁ 3: Określanie celu jako element skutecznego budowania wizerunku
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Po co wyznaczać cele
 
2.Definiowanie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu
 
3.Ustalanie celów za pomocą metody SMART
 
4. Analiza celu za pomocą siatki celów
 
MODUŁ 4: Skuteczne komunikowanie marki osobistej
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Istota skutecznego komunikatu osobistego
 
2. Marka osobista a wizerunek
 
3.Elevator speech