SZKOLENIA OTWARTE

Personal Branding czyli budowanie marki osobistej

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu budowania własnej marki osobistej. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć znajomość własnego potencjału i kreować swój wizerunek poprzez świadome budowanie własnej marki.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni (2x8 godzin dydaktycznych =16 godzin dydaktycznych)

Koszt uczestnictwa: 

1190 PLN netto + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników. Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

MODUŁ  1: Potęga silnych stron w budowaniu marki osobistej

OPIS  MODUŁU:

Szkolenie rozpoczniemy od zdefiniowania czym jest marka osobista i dlaczego spełnia dziś tak istotną rolę. Wylistujemy elementy, które wpływają na naszą markę. Odpowiemy na pytanie w jakim stopniu świadomość swojego potencjału, znajomość mocnych i słabych stron wpływa na postrzeganie naszej marki przez innych. Budowanie marki osobistej oprzemy na mocnym fundamencie swoich mocnych stron.

MODUŁ 2 : Misja osobista

OPIS MODUŁU:

W  tej części szkolenia skupimy się na najważniejszym elemencie w budowaniu marki osobistej, odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzam? Odkryjemy kierunek i port docelowy naszych działań.

MODUŁ 3 : Określanie celu jako element skutecznego budowania wizerunku

OPIS MODUŁU:

W dalszej części szkolenia, znając port docelowy znajdziemy drogę, która nas do niego zaprowadzi. Poszukamy sposobów na realizację swojej misji osobistej. Zapoznamy się z kryteriami prawidłowego wyznaczania celów i przećwiczymy metodę SMART. Wyznaczymy dla siebie cele krótko i długoterminowe. Skupimy się na najważniejszym celu i przeanalizujemy go za pomocą coachingowej siatki celów. 

MODUŁ 4 : Skuteczne komunikowanie marki osobistej

OPIS MODUŁU:

W końcowej części szkolenia mając zwiększoną świadomość własnego potencjału, nauczymy się skutecznie komunikować to, kim jesteśmy, jakie mamy cele i to, czego potrzebujemy do ich realizacji. Przygotujemy i przećwiczymy elevator speech, krótki komunikat będący kwintesencją marki osobistej. 

Uczestnik otrzymuje:      

*nagranie video ze swojego wystąpienia      

*informację zwrotną po szkoleniu      

*kontakt mailowy i telefoniczny do trenera 

*materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej                      
      

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Potęga silnych stron w budowaniu marki osobistej

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Czym w istocie jest marka osobista i po co ją budować

2.Znajomość silnych stron jako podstawa kreowania własnej marki

3.Elementy Personal Brandingu

MODUŁ 2: Misja osobista

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Krąg wpływu i krąg zainteresowań

2.Nawyk działania z wizją końca

3.Role życiowe

4.Misja jako punkt docelowy

MODUŁ 3: Określanie celu jako element skutecznego budowania wizerunku

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Po co wyznaczać cele

2.Definiowanie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu

3.Ustalanie celów za pomocą metody SMART

4. Analiza celu za pomocą siatki celów

MODUŁ 4: Skuteczne komunikowanie marki osobistej

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Istota skutecznego komunikatu osobistego

2. Marka osobista a wizerunek

3.Elevator speech