SZKOLENIA OTWARTE

GO Model Canvas-Designer. Design Thinking - w projektowaniu celów i rozwoju

Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników zasad metody, a także umiejętności związanych z jej praktycznym zastosowaniem w środowisku organizacyjnym. Poznanie korzyści związanych z zastosowaniem metod opartych o "wizualizację" w planowaniu rozwoju.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 
2 dni        

Uczestnicy szkolenia: 

Osoby odpowiedzialne za planowanie
Menedżerowie i członkowie zespołów pracowniczych
Przedsiębiorcy i osoby planujące rozwój biznesu

Koszt szkolenia: 
2450,00 zł + 23% VAT
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

MODUŁ  1 : Współczesne podejście do planowania - Design Thinking.

OPIS  MODUŁU:

Moduł wprowadzający do zasad skutecznego projektowania celów. Wyjaśnia zasady projektowania w oparciu o wizualizację (Design Thinking).Przedstawia korzyści z zastosowania metody w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.

MODUŁ 2 : Koncepcja GO Model Canvas

OPIS  MODUŁU:

Uczestnicy poznają zastosowanie GO Model Canvas w różnych obszarach działania organizacji. Zobaczą korzyści związane z projektowaniem celów i tworzeniem tzw. "modeli bazowych" oraz architektury celów. Zapoznają się z możliwościami zastosowania koncepcji w planowaniu strategii oraz wspierających jej realizację projektów.

 
MODUŁ 3 : Projektowanie z GO Model Canvas.

OPIS MODUŁU:

. Warsztaty i praktyczne poznawanie metody w czterech etapach. Prezentacja kluczowych pojęć stosowane w metodzie jej strukturę oraz główne elementy .Uczestnicy szkolenia przejdą poprzez etapy związane z projektowaniem rozwoju za pomocą kanwy. Będą pracować w oparciu o Case's oraz własne przykłady z otoczenia organizacyjnego. Poznają zasady i metodologię projektowania celów głównych, czynników sukcesu, wskaźników oraz tzw. pól wsparcia.

MODUŁ 4 : Budowanie architektury celów.

OPIS MODUŁU:

Symulacja i zespołowe projektowanie koncepcji rozwoju. Blok przedstawiający zasady integrowania celów w warunkach organizacyjnych. Uczestnicy wezmą udział w symulacji i przejdą przez trzy poziomy projektowania celów. Poznają zasady i korzyści z zespołowego zastosowania metody. Nauczą się jak korzystać z "pól wsparcia" i tworzyć wielowymiarowe plany rozwoju. Dowiedzą się jak zastosować GO Model Canvas jako wsparcie w komunikowaniu strategii.

Uczestnik otrzymuje:      
 *nagranie video ze swojego wystąpienia      
 *informację zwrotną po szkoleniu      
 *kontakt mailowy i telefoniczny do trenera                         

Program szkolenia:

     
MODUŁ 1: Współczesne podejście do planowania rozwoju

ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Czym jest Design Thinking - ważne kompetencje w planowaniu "GO Designer"
Jak wykorzystać wizualizację w rozwoju myślenia strategicznego
2.W poszukiwaniu innowacji - tworzenie "map" przyszłości
3.Zespołowe projektowanie strategii - podejście

 
MODUŁ 2 : Koncepcja GO Model Canvas

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1.Dlaczego warto projektować cele i budować ich architekturę
2.Zastosowania GO Model Canvas - strategia, innowacje, start-up, coaching
3.Integrowanie celów organizacyjnych - pakiet możliwości
4.Zasady projektowania obszarów wsparcia - inicjatywy, projekty, ryzyka
         
MODUŁ 3 : Elementy GO Model Canvas

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1.Struktura kanwy oraz zasady projektowania- "Imperatywy"
2.Cztery główne elementy kanwy - definicje i charakterystyka
3.Pola wsparcia tzw. "Support Box" - kiedy warto z nich korzystać
4. Czym jest "model bazowy" i architektura celów - przykłady

MODUŁ  4 : Projektowanie celów głównych "GOALS"
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Źródła i zasady formułowania celów głównych - przykłady
2.Integrowanie celów głównych w koncepcję rozwoju - kierunek rozwoju
3.Zasady projektowania celów głównych – GOALS

MODUŁ 5 : Projektowanie czynników sukcesu "FACTORS"

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Czynniki sukcesu "FACTORS" - czym są i jak je definiować
2.Wartość i funkcje "czynników sukcesu"
3.Projektowanie "czynników sukcesu" - przykłady
4.Trzy kroki w określaniu "czynników sukcesu"

MODUŁ 6 : Projektowanie celów szczegółowych "OBJECTIVES"

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Zasady formułowania "celów szczegółowych"
2.Określanie priorytetów w wyborze celów
3.Projektowanie "celów szczegółowych" - przykłady
4.Tworzenie kompozycji strategicznej w oparciu o "cele szczegółowe"

MODUŁ 7 : Projektowanie wskaźników "INDICATORS

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Czym są wskaźniki - rodzaje wskaźników
2.Integrowanie wskaźników z celkami
3.Projektowanie "wskaźników" - przykłady
4.Kluczowe pytania w projektowaniu wskaźników - dobre praktyki

MODUŁ 8 : Budowanie architektury celów

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Wykorzystanie kanwy w planowaniu rozwoju - podejście
2.Zastosowanie GO Model Canvas w pracy zespołowej - zasady
3.Zasady budowania architektury celów- kaskadowani i integrowanie celów
4.Skuteczne sposoby komunikowania strategii na bazie GO Model Canvas.