SZKOLENIA OTWARTE

Efektywna komunikacja w biznesie. Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu efektywnej komunikacji w biznesie. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nabyć nowe umiejętności komunikowania się oraz zwiększyć efektywność swojej komunikacji w biznesie.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 4 sesje po 2 godziny dydaktyczne  łącznie 8 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 890 pln neto /osobę. 
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia. 

DEDYKOWANI TRENERZY:

Konsultantka, trenerka, akredytowany coach ACC ICF.
Ma ponad 15 lat doświadczenia biznesowego w branży linii lotniczych  w obszarach sprzedaży i obsługi klienta, w tym 7 lat na stanowiskach menedżerskich.
Główne obszary specjalizacji trenerskiej i doradczej to obsługa klienta i sprzedaż oraz rozwój przywództwa i umiejętności menedżerskich.
Wspiera Klientów zarówno w osiąganiu celów osobistych, jak i w zwiększaniu efektywności i skuteczności zespołowej. Pracuje z menedżerami różnego szczebla od liniowych do top menegement.
Obszar  jej specjalizacji to  projekty z zakresu Customer Experience oraz  projekty skupione na rozwijaniu kompetencji miękkich takich jak efektywna komunikacja i budowanie relacji , zarządzanie zespołem i współpraca w zespołach, budowanie autorytetu, zarządzanie  zmianą. Na swoim koncie ma ponad 1000 dni szkoleniowych.

Współpracowała z takimi  firmami jak  Skoda, Volkswagen Group Polska, Philips Healthcare, Inter Cars, Scania Polska, Polpharma, CTDI Polska, Kuehne+Nagel, BGŻ BNP Paribas, Leroy Merlin, Novartis Pharma AG, Raben Polska, Wezyr Holidays, Eurocash, Inter Cars, Kuehne+Nagel, DSV, Skoda, Bank BPH, BZWBK, BZWBK Aviva.

Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.
Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich.

Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami. 

 

Realizowała programy szkoleniowe i rozwojowe dla min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, BSH, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame.

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:
 
MODUŁ  1: : Kluczowe aspekty efektywnej komunikacji w biznesie
 
OPIS  MODUŁU:
 
W otwierającym module skupimy się na uświadomieniu ( poprzez ćwiczenie – tworzenia mapy myśli) różnych aspektów komunikacji.  Jej znaczenia dla zespołu oraz finalnie dla całej organizacji.
 
Uwzględnimy zarówno perspektywę komunikacji w stałym zespole jak i zespole projektowym oraz w całej strukturze organizacyjnej.
 
Uświadomimy różnicę między komunikowaniem się a skutecznym komunikowaniem. Pomoże nam w tym, między innymi pokazanie, że w organizacji, każda relacja i działanie generuje przepływ informacji, który ma swoje konsekwencje.
 
MODUŁ 2 : Osobowościowe oraz behawioralne czynniki skutecznej komunikacji
 
OPIS  MODUŁU:
 
W tej części szkolenia przyjrzymy się tym rodzajom czynników, które zazwyczaj rzadko są brane pod uwagę w kontekście efektywności komunikacyjnej, a mogą istotnie wpływać na sukces bądź porażkę w porozumiewaniu się.
 
Przekonamy się w jaki sposób posiadanie określonego obrazu samego siebie może wpływać na komunikację oraz jak emocje wpływają na komunikację.
 
Pomożemy rozwiązać powszechny w biznesie dylemat dotyczący okazywania emocji w pracy, wskażemy na związek pomiędzy umiejętnością okazywania emocji a jakością współpracy.
 
Pokażemy jakie  role przyjmują członkowie grupy i jak wpływa to na możliwości komunikowania się z nimi.
 
Umożliwimy uczestnikom dokonanie analizy własnego profilu komunikacyjnego, który będzie jednym z elementów budowania samoświadomości uczestników i praktyczną pomocą w lepszych porozumiewaniu się z osobami, które uczestnicy spostrzegają, jako „różne” od siebie.
 
MODUŁ 3 : Porozumiewanie się w zespole
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module skupimy się na wszystkich kluczowych aspektach komunikowania się w zespole. Rozpoczniemy pracę od dwóch najważniejszych umiejętności zapewniających współpracę – słuchania i przekazywania informacji.
Wprowadzimy skuteczne narzędzia komunikacyjne usprawniające proces porozumiewania się
 
Umożliwimy zidentyfikowanie najistotniejszych błędów i zakłóceń  w komunikacji; wypracujemy metody przeciwdziałania zakłóceniom.
Uświadomimy uniwersalność narzędzia jakim jest informacja zwrotna, dająca możliwość otwartego komunikowania się we wszystkich kierunkach, nie tylko w relacji przełożony podwładny.
 
Skupimy się na wypracowaniu umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami informacji zwrotnej, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania informacji zwrotnej.
 
Pokażemy , że komunikowanie to także słowo pisane: notatki z zebrań, maile, materiały, memorandum, raporty, prezentacje, itd. i jako forma komunikacja wymaga dbałości o zasady.
 
Wypracujemy  zasady pisania maili, i innych wypowiedzi tekstowych, w taki sposób, aby spełniały swoje funkcje.
 
MODUŁ 4 : Konflikty komunikacyjne w organizacji i zespole. Jak je ograniczać i budować porozumienie
 
OPIS MODUŁU:
 
Ostatni moduł poświęcimy zagadnieniu konfliktów w organizacji. Istotą pracy będzie uświadomienie nieuchronności konfliktów, jako wyrazu odmiennych interesów czy poglądów. Jednocześnie wskażemy na fakt, że konflikty w organizacjach mogą mieć negatywne lub pozytywne oblicze.
 
Wskażemy na szkody jakie niesie ze sobą konflikt o negatywnym obliczu, czyli taki w którym energia stron nie jest wykorzystana do rozwiązania problemu, ale udowodnieniu, że druga strona jest zła i nie ma racji.
Uświadomimy, że istnieje zależność między stworzeniem w zespole warunków do współpracy a zagrożeniem wystąpieniem konfliktu.
 
Pokażemy dobre praktyki, dzięki którym proces wymiany informacji, będzie generował mniej wątpliwości i nieporozumień.

Program szkolenia:

 MODUŁ 1: Kluczowe aspekty efektywnej komunikacji w biznesie
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU: 
 
1. Sprawność komunikacyjna - po co taka umiejętność.
 
2. Jak zespół/organizacja może polepszyć efektywność swojej pracy dzięki skutecznej komunikacji?
 
3. Nieskuteczna vs skuteczna komunikacja.
 
  
MODUŁ 2: Osobowościowe oraz behawioralne czynniki skutecznej komunikacji
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU: 
 
1. Czteropolówka Junga – kwestionariusz własnego stylu komunikacyjnego.
 
2. Model komunikacji interpersonalnej Myrona Chartier’a.
 
3. Zjawisko statusu w relacjach biznesowych i nie tylko. Gry statusowe, jak najlepiej je wykorzystać?
 
4. W jaki sposób rozwijać umiejętności, rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji.
 
         
MODUŁ 3: Porozumiewanie się w zespole
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU: 
 
1.Rola globalnego słuchania we współpracy
 
2. Jak stać się dobrym słuchaczem.
 
3. Cechy skutecznego komunikatu. Jak mówić.
 
4. Typowe problemy związane z przekazywaniem informacji.
 
5. Etapy skutecznego przekazywania informacji.
 
6. Rodzaje informacji zwrotnej. Uzyskiwanie informacji zwrotnej.
 
7. Odmienność modeli świata. Błędy w komunikacji. Jak im przeciwdziałać?
 
8. Biznesowa codzienność - komunikacja pisemna. Cykl komunikacyjny w sześciu krokach. Trójkąt retoryczny jako narzędzie budowania logicznej całości.
 
 
MODUŁ  4: Konflikty komunikacyjne w organizacji i zespole. Jak je ograniczać i budować porozumienie  .
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU: 
 
1. Najczęstsze przyczyny konfliktów:
 
-niewłaściwie zorganizowana struktura wewnętrzna
-niewłaściwa kultura organizacyjna
 
2. Warunki sprzyjające współpracy:
 
- wyjaśnione relacje i role
- zgodność interesów, celów i priorytetów
- wykluczenie rywalizacji
- zaufanie do kompetencji partnera
 
3. Listy najlepszych praktyk dla różnych zespołów