SZKOLENIA OTWARTE

Efektywna komunikacja w biznesie

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu efektywnej komunikacji w biznesie. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nabyć nowe umiejętności komunikowania się oraz zwiększyć efektywność swojej komunikacji w biznesie.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 

2 dni 
      
Uczestnicy szkolenia:  Wybrana grupa menedżerów objętych programem rozwoju umiejętności menedżerskich

Koszt szkolenia: 

1090 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.

Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

MODUŁ  1: : Kluczowe aspekty efektywnej komunikacji w biznesie

OPIS  MODUŁU:

W otwierającym module skupimy się na uświadomieniu ( poprzez ćwiczenie – tworzenia mapy myśli) różnych aspektów komunikacji.  Jej znaczenia dla zespołu oraz finalnie dla całej organizacji.

Uwzględnimy zarówno perspektywę komunikacji w stałym zespole jak i zespole projektowym oraz w całej strukturze organizacyjnej.

Uświadomimy różnicę między komunikowaniem się a skutecznym komunikowaniem. Pomoże nam w tym, między innymi pokazanie, że w organizacji, każda relacja i działanie generuje przepływ informacji, który ma swoje konsekwencje.

MODUŁ 2 : Osobowościowe oraz behawioralne czynniki skutecznej komunikacji

OPIS  MODUŁU:

W tej części szkolenia przyjrzymy się tym rodzajom czynników, które zazwyczaj rzadko są brane pod uwagę w kontekście efektywności komunikacyjnej, a mogą istotnie wpływać na sukces bądź porażkę w porozumiewaniu się.

Przekonamy się w jaki sposób posiadanie określonego obrazu samego siebie może wpływać na komunikację oraz jak emocje wpływają na komunikację.

Pomożemy rozwiązać powszechny w biznesie dylemat dotyczący okazywania emocji w pracy, wskażemy na związek pomiędzy umiejętnością okazywania emocji a jakością współpracy.

Pokażemy jakie  role przyjmują członkowie grupy i jak wpływa to na możliwości komunikowania się z nimi.

Umożliwimy uczestnikom dokonanie analizy własnego profilu komunikacyjnego, który będzie jednym z elementów budowania samoświadomości uczestników i praktyczną pomocą w lepszych porozumiewaniu się z osobami, które uczestnicy spostrzegają, jako „różne” od siebie.
 
MODUŁ 3 : Porozumiewanie się w zespole

OPIS MODUŁU:

W tym module skupimy się na wszystkich kluczowych aspektach komunikowania się w zespole. Rozpoczniemy pracę od dwóch najważniejszych umiejętności zapewniających współpracę – słuchania i przekazywania informacji.
Wprowadzimy skuteczne narzędzia komunikacyjne usprawniające proces porozumiewania się

Umożliwimy zidentyfikowanie najistotniejszych błędów i zakłóceń  w komunikacji; wypracujemy metody przeciwdziałania zakłóceniom.
Uświadomimy uniwersalność narzędzia jakim jest informacja zwrotna, dająca możliwość otwartego komunikowania się we wszystkich kierunkach, nie tylko w relacji przełożony podwładny.

Skupimy się na wypracowaniu umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami informacji zwrotnej, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania informacji zwrotnej.

Pokażemy , że komunikowanie to także słowo pisane: notatki z zebrań, maile, materiały, memorandum, raporty, prezentacje, itd. i jako forma komunikacja wymaga dbałości o zasady.

Wypracujemy  zasady pisania maili, i innych wypowiedzi tekstowych, w taki sposób, aby spełniały swoje funkcje.

MODUŁ 4 : Konflikty komunikacyjne w organizacji i zespole. Jak je ograniczać i budować porozumienie

OPIS MODUŁU:

Ostatni moduł poświęcimy zagadnieniu konfliktów w organizacji. Istotą pracy będzie uświadomienie nieuchronności konfliktów, jako wyrazu odmiennych interesów czy poglądów. Jednocześnie wskażemy na fakt, że konflikty w organizacjach mogą mieć negatywne lub pozytywne oblicze.

Wskażemy na szkody jakie niesie ze sobą konflikt o negatywnym obliczu, czyli taki w którym energia stron nie jest wykorzystana do rozwiązania problemu, ale udowodnieniu, że druga strona jest zła i nie ma racji.
Uświadomimy, że istnieje zależność między stworzeniem w zespole warunków do współpracy a zagrożeniem wystąpieniem konfliktu.

Pokażemy dobre praktyki, dzięki którym proces wymiany informacji, będzie generował mniej wątpliwości i nieporozumień.

Uczestnik otrzymuje:      
 *nagranie video ze swojego wystąpienia      
 *informację zwrotną po szkoleniu      
 *kontakt mailowy i telefoniczny do trenera 

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Kluczowe aspekty efektywnej komunikacji w biznesie

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1. Sprawność komunikacyjna - po co taka umiejętność.

2. Jak zespół/organizacja może polepszyć efektywność swojej pracy dzięki skutecznej komunikacji?

3. Nieskuteczna vs skuteczna komunikacja.

  
MODUŁ 2: Osobowościowe oraz behawioralne czynniki skutecznej komunikacji

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1. Czteropolówka Junga – kwestionariusz własnego stylu komunikacyjnego.

2. Model komunikacji interpersonalnej Myrona Chartier’a.

3. Zjawisko statusu w relacjach biznesowych i nie tylko. Gry statusowe, jak najlepiej je wykorzystać?

4. W jaki sposób rozwijać umiejętności, rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji.

         
MODUŁ 3: Porozumiewanie się w zespole

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1.Rola globalnego słuchania we współpracy

2. Jak stać się dobrym słuchaczem.

3. Cechy skutecznego komunikatu. Jak mówić.

4. Typowe problemy związane z przekazywaniem informacji.

5. Etapy skutecznego przekazywania informacji.

6. Rodzaje informacji zwrotnej. Uzyskiwanie informacji zwrotnej.

7. Odmienność modeli świata. Błędy w komunikacji. Jak im przeciwdziałać?

8. Biznesowa codzienność - komunikacja pisemna. Cykl komunikacyjny w sześciu krokach. Trójkąt retoryczny jako narzędzie budowania logicznej całości.


MODUŁ  4: Konflikty komunikacyjne w organizacji i zespole. Jak je ograniczać i budować porozumienie  .

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1. Najczęstsze przyczyny konfliktów:

-niewłaściwie zorganizowana struktura wewnętrzna
-niewłaściwa kultura organizacyjna

2. Warunki sprzyjające współpracy:

- wyjaśnione relacje i role
- zgodność interesów, celów i priorytetów
- wykluczenie rywalizacji
- zaufanie do kompetencji partnera

3. Listy najlepszych praktyk dla różnych zespołów