SZKOLENIA OTWARTE

Design Thinking - GO Model Canvas Designer w projektowaniu celów i rozwoju. Warsztat on-line.

Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników zasad metody, a także umiejętności związanych z jej praktycznym zastosowaniem w środowisku organizacyjnym. Poznanie korzyści związanych z zastosowaniem metod opartych o "wizualizację" w planowaniu rozwoju.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 8 sesji po 2 godziny dydaktyczne  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /osobę.
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANI TRENERZY:

Menedżer, konsultant, doświadczony trener, specjalista w zakresie planowania strategii i zarządzania projektami strategicznymi.

Pasjonuje się rozwojem metod i systemów zarządzania.
Zrealizował kilkadziesiąt projektów dotyczących strategii i podnoszenia efektywności organizacji. Opracowuje strategie dla firm, działów, zespołów oraz klastrów biznesowych.
Wspiera procesy planowania celów na poziomie organizacyjnym, zespołowym i indywidualnym. Przygotowuje zespoły do realizacji celów i strategii.
Uczestniczy w realizacji procesów zmian oraz kształtowaniu postaw pracowników.
Pracuje z zarządami i menedżerami wszystkich szczebli. Zrealizował ponad 1000 dni szkoleniowych. Jest specjalistą w zarządzaniu Zespołami wirtualnymi i związaną z tym różnorodnością (Diversity Management). Autor metod i narzędzi wspierających zarządzanie: GO Model Canvas; Stragiler & Flying Squads; Extreme Strategy Design.
 
Jego koncepcje są realizowane w branży produkcyjnej, FMCG, ubezpieczeniowej i finansowej. Współpracował między innymi z takimi firmami jak: Kompania Piwowarska, Lisner, Agrosnova, Maspex, Bongrain Polska, Coca-Cola, Unilever, PKO BP, Citibank, Pliva Kraków, Medagro International, MERCK, Martifer, Elektrim, NOMI, Nowy Styl, Kopex, Kwazar, Cermag, Sano, Veriplast, ES-System, FagorMastercook, 
ABB, Lufthansa Systems, Sonion Polska, Kimball Electronics, Asseco Data Systems, Innobaltica, Redcoon Polska, Polkomtel, SOR-DREW, Urząd Dozoru Technicznego, HEBAN, DRE, PZU, WIMED, Drewmax, Cersanit, Sanplast, Radpak, Dr Irena Eris i wiele innych. 
 

Opis szkolenia:

MODUŁ  1 : Współczesne podejście do planowania - Design Thinking.
 
OPIS  MODUŁU:
 
Moduł wprowadzający do zasad skutecznego projektowania celów. Wyjaśnia zasady projektowania w oparciu o wizualizację (Design Thinking).Przedstawia korzyści z zastosowania metody w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.
 
MODUŁ 2 : Koncepcja GO Model Canvas
 
OPIS  MODUŁU:
 
Uczestnicy poznają zastosowanie GO Model Canvas w różnych obszarach działania organizacji. Zobaczą korzyści związane z projektowaniem celów i tworzeniem tzw. "modeli bazowych" oraz architektury celów. Zapoznają się z możliwościami zastosowania koncepcji w planowaniu strategii oraz wspierających jej realizację projektów.
 
 
MODUŁ 3 : Projektowanie z GO Model Canvas.
 
OPIS MODUŁU:
 
Warsztaty i praktyczne poznawanie metody w czterech etapach. Prezentacja kluczowych pojęć stosowane w metodzie jej strukturę oraz główne elementy .Uczestnicy szkolenia przejdą poprzez etapy związane z projektowaniem rozwoju za pomocą kanwy. Będą pracować w oparciu o Case's oraz własne przykłady z otoczenia organizacyjnego. Poznają zasady i metodologię projektowania celów głównych, czynników sukcesu, wskaźników oraz tzw. pól wsparcia.
 
MODUŁ 4 : Budowanie architektury celów.
 
OPIS MODUŁU:
 
Symulacja i zespołowe projektowanie koncepcji rozwoju. Blok przedstawiający zasady integrowania celów w warunkach organizacyjnych. Uczestnicy wezmą udział w symulacji i przejdą przez trzy poziomy projektowania celów. Poznają zasady i korzyści z zespołowego zastosowania metody. Nauczą się jak korzystać z "pól wsparcia" i tworzyć wielowymiarowe plany rozwoju. Dowiedzą się jak zastosować GO Model Canvas jako wsparcie w komunikowaniu strategii.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Współczesne podejście do planowania rozwoju
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Czym jest Design Thinking - ważne kompetencje w planowaniu "GO Designer"
Jak wykorzystać wizualizację w rozwoju myślenia strategicznego
2.W poszukiwaniu innowacji - tworzenie "map" przyszłości
3.Zespołowe projektowanie strategii - podejście
 
 
MODUŁ 2 : Koncepcja GO Model Canvas
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU: 
 
1.Dlaczego warto projektować cele i budować ich architekturę
2.Zastosowania GO Model Canvas - strategia, innowacje, start-up, coaching
3.Integrowanie celów organizacyjnych - pakiet możliwości
4.Zasady projektowania obszarów wsparcia - inicjatywy, projekty, ryzyka
         
MODUŁ 3 : Projektowanie z GO Model Canvas.
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU: 
 
1.Struktura kanwy oraz zasady projektowania- "Imperatywy"
2.Cztery główne elementy kanwy - definicje i charakterystyka
3.Pola wsparcia tzw. "Support Box" - kiedy warto z nich korzystać
4. Czym jest "model bazowy" i architektura celów - przykłady
 
Projektowanie celów głównych "GOALS"
 
 
1.Źródła i zasady formułowania celów głównych - przykłady
2.Integrowanie celów głównych w koncepcję rozwoju - kierunek rozwoju
3.Zasady projektowania celów głównych – GOALS
 
Projektowanie czynników sukcesu "FACTORS"
 
 
1.Czynniki sukcesu "FACTORS" - czym są i jak je definiować
2.Wartość i funkcje "czynników sukcesu"
3.Projektowanie "czynników sukcesu" - przykłady
4.Trzy kroki w określaniu "czynników sukcesu"
 
Projektowanie celów szczegółowych "OBJECTIVES"
 
 
1.Zasady formułowania "celów szczegółowych"
2.Określanie priorytetów w wyborze celów
3.Projektowanie "celów szczegółowych" - przykłady
4.Tworzenie kompozycji strategicznej w oparciu o "cele szczegółowe"
 
Projektowanie wskaźników "INDICATORS
 
 
1.Czym są wskaźniki - rodzaje wskaźników
2.Integrowanie wskaźników z celkami
3.Projektowanie "wskaźników" - przykłady
4.Kluczowe pytania w projektowaniu wskaźników - dobre praktyki
 
MODUŁ 4 : Budowanie architektury celów
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Wykorzystanie kanwy w planowaniu rozwoju - podejście
2.Zastosowanie GO Model Canvas w pracy zespołowej - zasady
3.Zasady budowania architektury celów- kaskadowani i integrowanie celów
4.Skuteczne sposoby komunikowania strategii na bazie GO Model Canvas.