SZKOLENIA OTWARTE

CUSTOMER EXPERIENCE. Warsztat on-line.

Budowanie marki i doświadczenia Klienta to wszystkie działania w firmie, które zmierzają ku temu, aby Klient kupił nasze produkty i usługi. Szkolenie CX kierujemy do wszystkich, którzy stykają się z Klientem i biorą w ten sposób udział w budowaniu doświadczenia Klienta z firmą/marką.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
2 sesje po 8 godzin dydaktycznych  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:
Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /os.
Opcja 2: warsztat indywidualny: cena i czas przeprowadzenia szkolenia - do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANI TRENERZY:

Konsultantka, trenerka, akredytowany coach ACC ICF.
Ma ponad 15 lat doświadczenia biznesowego w branży linii lotniczych  w obszarach sprzedaży i obsługi klienta, w tym 7 lat na stanowiskach menedżerskich.
Główne obszary specjalizacji trenerskiej i doradczej to obsługa klienta i sprzedaż oraz rozwój przywództwa i umiejętności menedżerskich.
Wspiera Klientów zarówno w osiąganiu celów osobistych, jak i w zwiększaniu efektywności i skuteczności zespołowej. Pracuje z menedżerami różnego szczebla od liniowych do top menegement.
Obszar  jej specjalizacji to  projekty z zakresu Customer Experience oraz  projekty skupione na rozwijaniu kompetencji miękkich takich jak efektywna komunikacja i budowanie relacji , zarządzanie zespołem i współpraca w zespołach, budowanie autorytetu, zarządzanie  zmianą. Na swoim koncie ma ponad 1000 dni szkoleniowych.

Współpracowała z takimi  firmami jak  Skoda, Volkswagen Group Polska, Philips Healthcare, Inter Cars, Scania Polska, Polpharma, CTDI Polska, Kuehne+Nagel, BGŻ BNP Paribas, Leroy Merlin, Novartis Pharma AG, Raben Polska, Wezyr Holidays, Eurocash, Inter Cars, Kuehne+Nagel, DSV, Skoda, Bank BPH, BZWBK, BZWBK Aviva.

Opis szkolenia:

Od pierwszego kontaktu z recepcją, przez księgowość, marketing, biuro obsługi klienta, działy serwisowe  - w każdej z tych sytuacji Klient może czerpać dobre bądź złe doświadczenia. Badania nad Customer Experience wskazują, że opinia Klienta na temat firmy i produktów powstaje jako suma kontaktów ze wszystkimi osobami w organizacji, z którymi rozmawiał bezpośrednio, telefonicznie, mailowo bądź też przez komunikatory, dlatego tak ważne jest pozytywne podejście do Klienta w każdym punkcie styku z firmą /marką.
Nasze szkolenie CX działa na dwóch poziomach. Pierwszy z nich to budowanie postawy prosprzedażowej u każdego pracownika, która wynika ze zrozumienia, że  każdy kto ma kontakt z Klientem wpływa na doświadczenie Klienta z firmą /marką.
Uczestnicy przepracują  szereg przykładów oddziałujących na ich  wyobraźnię. 
Drugi poziom to techniki i narzędzia, które mogą stosować w praktyce podczas rozmowy z Klientami w celu budowania pozytywnego doświdczenia – będą to „poręczne” sposoby na budowane dobrych relacji, pozytywnego wrażenia oraz komunikowania informacji, które mogą pozytywnie wpłynąć na sprzedaż .

W efekcie zrealizowanego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
• Efektywnie współpracować z potencjalnymi Klientami,
• Skutecznie podejmować działania wspierające sprzedaż w ramach odpowiedzialności i kompetencji,
• Stosować język korzyści w kontaktach z aktualnymi i potencjalnymi Klientami firmy,
• Rozpoznawać styl komunikacyjny Klienta i skutecznie się do niego dostosować poprzez zachowanie i używaną argumentację,
• Budować pozytywne doświadczenie Klienta (CX )
 

Program szkolenia:

MODUŁ 1. Wprowadzenie
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Dlaczego wszystkie działy w organizacji powinny wspierać rozwój sprzedaży
2. Co to jest postawa „pro sprzedażowa” w realiach mojej firmy
3. Czym jest CX – Customer Expirience
 
MODUŁ 2. Mój dział a strategia rozwoju sprzedaży organizacji
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Analiza SWOT mojego działu pod kątem realizacji strategii rozwoju sprzedaży w organizacji
2. Co z mocnych stron mojego działu może stanowić przewagę konkurencyjną organizacji w obszarze współpracy z klientami obecnie oraz w przyszłości
3. Jakie działania mogę podjąć aby wzmocnić skuteczność działań sprzedażowych firmy
 
MODUŁ 3. Wspieranie strategii sprzedaży organizacji przez pryzmat korzyści z zastosowania oferowanych rozwiązań
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Cechy i korzyści z rozwiązań oferowanych przez naszą organizację klientom
2. Zastosowanie języka korzyści w codziennych kontaktach z klientami firmy
3. „Mapa rynku” – opis kanałów za pośrednictwem których możemy wspierać sprzedaż i działy handlowe firmy
 
MODUŁ 4. Reguły kontaktu mailowego, telefonicznego i bezpośredniego z klientami
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Specyfika rozmów przez telefon i kontaktu mailowego
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas rozmowy telefonicznej i bezpośredniej
3. Reguły kontaktu mailowego
4. Czytelność przekazywania komunikatu
5. Zadawanie pytań i kontrolowanie rozmowy
6. Zarządzanie informacją – sprawdzę/przekażę/wyjaśnię
7. Argumentacja i kontrargumentacja
8. „Zakazane zwroty” – co pogarsza przebieg asertywnej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrzny
 
MODUŁ 5. Komunikacja z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego
2. Metody rozpoznawania stylu klienta / współpracownika
3. Jak prowadzić rozmowę z poszczególnymi typami osobowości tak, aby była efektywna a obie strony były zadowolone z jej przebiegu
4. Dobieranie argumentów dopasowanych do stylu rozmówcy
5. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami klientów
 
MODUŁ 6. Podsumowanie i wnioski
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Jakie elementy ze szkolenia warto zastosować w codziennym działaniu
2. Plan moich działań pro sprzedażowych w najbliższych 3 miesiącach
3. Zamknięcie szkolenia