SZKOLENIA OTWARTE

Budowanie autorytetu. Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu budowania autorytetu menedżera. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą skutecznie budować swój autorytet w kontaktach z członkami swojego zespołu.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 3 sesje po 3 godziny dydaktyczne  łącznie 9 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 990 pln neto /osobę.
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANI TRENERZY

Konsultantka, trenerka, akredytowany coach ACC ICF.

Ma ponad 15 lat doświadczenia biznesowego w branży linii lotniczych  w obszarach sprzedaży i obsługi klienta, w tym 7 lat na stanowiskach menedżerskich. 
Główne obszary specjalizacji trenerskiej i doradczej to obsługa klienta i sprzedaż oraz rozwój przywództwa i umiejętności menedżerskich.
Wspiera Klientów zarówno w osiąganiu celów osobistych, jak i w zwiększaniu efektywności i skuteczności zespołowej. Pracuje z menedżerami różnego szczebla od liniowych do top menegement.
Obszar  jej specjalizacji to  projekty z zakresu Customer Experience oraz  projekty skupione na rozwijaniu kompetencji miękkich takich jak efektywna komunikacja i budowanie relacji , zarządzanie zespołem i współpraca w zespołach, budowanie autorytetu, zarządzanie  zmianą. Na swoim koncie ma ponad 1000 dni szkoleniowych. 
 
Współpracowała z takimi  firmami jak  Skoda, Volkswagen Group Polska, Philips Healthcare, Inter Cars, Scania Polska, Polpharma, CTDI Polska, Kuehne+Nagel, BGŻ BNP Paribas, Leroy Merlin, Novartis Pharma AG, Raben Polska, Wezyr Holidays, Eurocash, Inter Cars, Kuehne+Nagel, DSV, Skoda, Bank BPH, BZWBK, BZWBK Aviva.

Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.

Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich.
Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami.  
 
Realizowała programów szkoleniowych i rozwojowych dla wielu organizacji min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, BSH, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame, 
 

 

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:
 
MODUŁ 1: Budowanie autorytetu a pierwsze wrażenie
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module pokażemy istotę pierwszego wrażenia i jego wpływ na postrzeganie naszej osoby przez innych. Wyjaśnimy jak trwałe jest zjawisko i jakie konotacje powoduje dla nas na przyszłość.
 
Przeprowadzimy prosty eksperyment, by uświadomić sobie jakie elementy wpływają na pierwsze wrażenie. Pokażemy jakie są różnice w tworzeniu pierwszego wrażenia przez kobietę a jakie przez mężczyznę. Wypracujemy własne, indywidualne strategie na kreowanie dobrego wrażenia.
 
Przeanalizujemy jak poziom atrakcyjności może być wielkim atutem i przeciwnie – jak i kiedy będzie działać na niekorzyść w pracy zawodowej i w innych dziedzinach życia.
 
Przedstawimy i przeanalizujemy dziesięć sekretów, dzięki którym łatwo wywołać pozytywne wrażenie i utrzymać je długo.
 
Uświadomimy też rolę proksemiki w budowaniu pierwszego wrażenia. Przećwiczymy jak zarządzać przestrzenią w różnych sytuacjach zawodowych, uwzględniając różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami.
 
MODUŁ 2 : Techniki budowania autorytetu
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module skupimy się na przetrenowaniu technik, które będą służyć profesjonalnemu nawiązywaniu kontaktu, budowania zaufania oraz odpowiedniego czytania i wysyłania komunikatów.
 
Pokażemy na tym etapie, że o dobrym nawiązaniu kontaktu decyduje znalezienie wspólnej płaszczyzny i wzajemne zrozumienie. Przećwiczymy techniki, które pozwolą w subtelny sposób budować nasz wizerunek jako osoby profesjonalnej i godnej zaufania.
 
Uświadomimy sobie, w jaki sposób prawidłowo odzwierciedlać pozycję ciała rozmówcy, jak odwzajemniać i słuchać. Przetrenujemy techniki werbalnych aspektów odzwierciedlenia, które wzmacniają nasz wizerunek w odczuciu rozmówcy.
 
Dodatkowo skupimy się na technikach, wzmacniających nasz autorytet wykorzystując do tego cytaty i metafory.Zwrócimy szczególną uwagę na fakt, że zaufanie i autorytet buduje się trochę dłużej, ale znacznie szybciej można je zniszczyć.
 
MODUŁ 3 : Menedżer przywódcą –wzmacnianie autorytetu
 
OPIS MODUŁU:
 
Ten moduł poświęcimy na omówienie i trening umiejętności niezbędnych do świadomego przewodzenia w powtarzalnych sytuacjach pracy managera takich jak: rozmowa oceniająca, rozmowa rozwojowa i zebrania zespołu.
 
Uświadomimy uczestnikom, że kluczową rolą przywódcy jest świadomy wybór celów i zadań kierowanych do pracowników oraz kontrolowanie spójności tych celów z celami strategicznymi zespołu i firmy. Przeanalizujemy modele prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych w kontekście dotychczasowych doświadczeń uczestników. Wyłonimy elementy kluczowe decydujące o sukcesie. Bazując na konkretnych doświadczeniach uczestników szczególną uwagę zwrócimy na omówienie i wypracowanie rozwiązań związanych z trudnościami w tych obszarach.
 
Przetrenujemy sposób komunikowania oceny podwładnemu, by w efekcie maksymalnie zaangażować go w myślenie o swoim rozwoju zawodowym. Zwrócimy przy tym dużą uwagę na kompetencje osobiste managera konieczne w procesie prowadzenia rozmów rozwojowych podwładnych, a wśród nich: Słuchanie, Zadawanie pytań, Przeformułowywanie, Odzwierciedlanie, Docenianie, Udzielanie informacji zwrotnych.
 
Uświadomimy przy tym, że odpowiedzialność za rozwój jest zawsze po stronie pracownika, a rolą managera jest ten proces kreować, monitorować i wspierać. To szczególnie ważne, by od początku budować aktywną postawę rozwojową i zaangażowanie u podległych pracowników.
 
Następnie przetrenujemy umiejętności planowania, określania celów spotkań z zespołem oraz realizację takich spotkań. Skupimy się na identyfikowaniu sytuacji trudnych – zawsze wypracowując konkretne rozwiązania. Zwrócimy uwagę aby sytuacje trudne analizować z perspektywy zakłóceń na poziomie komunikacji lub zaangażowania pracowników i/lub samego managera.
 
Przetrenujemy przeprowadzanie spotkania mającego na celu przekazanie niepopularnych wiadomości. Pozwoli to uczestnikom wzmocnić swoje kompetencje przywódcze zarządzanie trudnymi sytuacjami tak aby nie tracić wiarygodności a wręcz wzmacniać swój autorytet.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Budowanie autorytetu a pierwsze wrażenie
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Czym jest pierwsze wrażenie?
 
2.Masz 4 sekundy. Wykreuj dobre wrażenie.
 
3.Różnice między kobietą i mężczyzną w kreacji pierwszego wrażenia.
 
4.Sekrety, wskazówki i rozwiązania.
 
5.Proksemika i zarządzanie przestrzenią a pierwsze wrażenie.
 
MODUŁ 2: Techniki budowania autorytetu
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Jak skutecznie nawiązywać kontakt.
 
2.Odzwierciedlenie – raport. Jak budować porozumienie z rozmówcą.
 
3.Zasada podobieństw – wspólne obszary.
 
4.Budowanie własnego autorytetu. Wykorzystanie techniki: cytatów i metafor.
 
MODUŁ 3: Menedżer przywódcą – wzmacnianie autorytetu
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
 1.Prowadzenie rozmowy oceniającej
 
 2.Prowadzenie rozmowy rozwojowej
 
 3.Motywująca funkcja rozmowy oceniającej i rozwojowej
 
 4. Prowadzenie efektywnych spotkań z zespołem