Rozpatrywanie reklamacji

Rozpatrywanie reklamacji

 

Zakres tematyczny szkolenia

  • Reklamacja, jako punkt wyjścia do pozyskania lojalności klienta
  • Procedury obsługi zgłoszeń reklamacyjnych
  • Techniki odmowy w zdarzeniach reklamacyjnych
  • Radzenie sobie z emocjami - własnymi i klienta
  • Metody komunikacji z klientem: reklamacje uzasadnione i nieuzasadnione
 

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
 
 
 

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni
  

Wielkość grupy

6-15 osób
 

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.