Radzenie sobie z własnymi emocjami

Radzenie sobie z własnymi emocjami

Zakres tematyczny szkolenia

  • Pozytywna komunikacja w kontakcie z klientem
  • Rola nastawienia i własnej motywacji
  • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Zachowania asertywne
  • Radzenie sobie ze stresem

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.