Sprawdzone rozwiązania

Program Systemowego Rozwoju Kompetencji

PSRK

PSRK – ZAŁOŻENIA

15 lat naszej pracy zaowocowało kilkoma, kluczowymi dla nas, spostrzeżeniami. Podzielimy się nimi, by pokazać genezę powstania PSRK.
Oto najważniejsze:

  • organizacje wydają pieniądze na szkolenia, które zbyt często nie przynoszą w ich odczuciu oczekiwanych efektów,
  • inwestowanie w rozwój kompetencji miękkich rzadko przekłada się na osiąganie celów biznesowych firmy,
  • efekt poszkoleniowy utrzymuje się bardzo krótko, nabyte umiejętności najczęściej wtapiają się w krajobraz codziennych nawyków zawodowych,
  • działania rozwojowe nie budują u pracowników odpowiednich postaw,
  • uczestnicy szkoleń są przetrenowani, uczestniczyli w bardzo wielu szkoleniach, a pomiar ich kompetencji nadal nie wskazuje oczekiwanego progresu.

 Szukając rozwiązania, które da odpowiedź na wskazane powyżej problematyczne obszary, zbudowaliśmy Program Systemowego Rozwoju Kompetencji (PSRK).

PSRK opiera się na kilku kluczowych założeniach:

  • wykształcenie kompetencji u pracownika na poziomie nawykowym wymaga systemowej pracy, rozumianej jako zaangażowanie w proces rozwoju minimum trzech stron: pracownika, jego bezpośredniego przełożonego oraz firmy szkoleniowej,
  • proces rozwoju kompetencji pracownika jest działaniem ciągłym i rozłożonym w czasie,
  • optymalny rozwój kompetencji pracownika odbywa się w jego naturalnym środowisku zawodowym,
  • rozwój kompetencji pracowników powinien być monitorowany,
  • należy szukać rozwojowych źródeł wewnątrz organizacji, celem minimalizowania wydatków na kształcenie pracowników niższego szczebla, oraz na stanowiskach rotujących.

Realizacyjnie Program Systemowego Rozwoju Kompetencji (PSRK) polega na wyposażeniu menedżerów w narzędzia i kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu permanentnego rozwoju swoich pracowników. Menedżer staje się katalizatorem zmian w swoim zespole poprzez wspólną pracę z każdym pracownikiem nad wybranymi obszarami w celu poprawy ich realizacji, a w konsekwencji podniesienia wyników przekładających się na zysk firmy.

Profil osobowy menedżera (szczególnie w strukturach sprzedaży) często znacząco odbiega od profilu trenera i wymaga bardzo mocnego wsparcia  w procesie rozwinięcia kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesu.

Innowacyjność PSRK polega  na bardzo ścisłej współpracy zespołu wdrożeniowego trenerów Personel Profit z klientem. Współdziałanie to odbywa się nie tylko w obszarze szkoleniowym. ale sięga głębiej, angażując siły obu stron w proces zmiany obejmując działania wspierające jej skuteczne przeprowadzenie.

Projekt stanowi zmianę systemową – nie jest jedynie cyklem szkoleń, dlatego kierujemy go do poziomu menedżerskiego całych struktur sprzedaży w firmie oraz do poziomu menedżerskiego działów obsługi klienta. Ze względu na charakter PSRK należy mieć na uwadze, że oprócz grupy docelowej, czyli menedżerów liniowych, w PSRK będą pośrednio uczestniczyć zarówno pracownicy liniowi i specjaliści (np. sprzedawcy) jak i menedżerowie wyższego rzędu.

Nasze myślenie zaowocowało współpracą z kilkoma klientami (branże: motoryzacyjna, FMCG, telekomunikacja, finanse), u których w ostatnich latach wdrożyliśmy Program.
PSRK przynosi doskonałe, i co najważniejsze wymierne, efekty organizacjom, które dokonały wdrożenia w strukturach odpowiedzialnych za sprzedaż i serwis.

Szczegółowe informacje na www.psrk.pl -zapraszamy również do pobrania  folderu informacyjnego i zapoznania się z prezentacją

Pliki do pobrania