Sprawdzone rozwiązania

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego

„Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.” Zig Ziglar

Adresat projektu:
Prezentowany projekt szkoleniowy adresujemy, przede wszystkim, do kadry menedżerskiej i osób na stanowiskach specjalistycznych.

Cele projektu:
Unikatowa koncepcja PRO ma na celu:
1.Podniesienie efektywności własnej uczestnika w obszarach:

 • zarządzania sobą w czasie,
 • planowania i prioretyzacji zadań i czynności,
 • kreatywności w rozwiązywaniu różnych sytuacji (problemów),
 • inteligencji emocjonalnej,
 • automotywacji,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • delegowania zadań,
 • prowadzenia spotkań.

2. Poznanie samego siebie, zdobycie i pogłębienie wiedzy o swoich naturalnych możliwościach, a dzięki temu bycie PROaktywnym. Nabycie umiejętności pro aktywnego myślenia i działania. Proaktywność to postawa, dzięki której bardzo wiele zależy od nas, wiele jesteśmy w stanie efektywnie zrobić, wiemy czego chcemy, więc działamy. Dzięki proaktywnemu podejściu do życia, zamiast czekać na szanse,  sami je tworzymy. Tworzymy życie takim, jakim chcemy, żeby było.

„To, jak dobrze znasz świat dookoła Ciebie, jest wprost proporcjonalne do tego, jak dobrze znasz siebie”

3. Poznanie innych.
Podstawą do zrozumienia zachowań osób w naszym otoczeniu jest analiza wszystkiego co może wpłynąć na powstanie tego zachowania, analiza osobowości, zainteresowań , postaw obserwowanej osoby. Dostarczy nam to informacji potrzebnych do sprawnej i trafnej interpretacji postępowań a co za tym idzie możliwości wpływania na nie. Aby tego dokonać musimy najpierw spojrzeć w głąb siebie.

 

Opis realizacji projektu:
PRO to cykl sześciu jednodniowych modułów szkoleniowych oraz sześciu Indywidualnych Spotkań Rozwojowych (ISR). Realizacja całego Programu przewidziana jest na 12 miesięcy. Jednodniowe szkolenia odbywają się co dwa miesiące. Pomiędzy szkoleniami uczestnicy pracują samodzielnie wspierani przez konsultantów (maile, telefony, ISR). W czasie ISR konsultanci  pracują z każdym z uczestników osobno , dostosowując teorię do praktyki uwzględniając specyfikę stanowiska i pracy, przyzwyczajenia i dobre praktyki. Celem spotkań jest praktyczne wdrożenie nabytej na szkoleniach wiedzy. Fakt, ze spotkania są rozłożone w czasie pozwala na monitoring postepów, wypróbowanie różnych rozwiązań ,ich weryfikacje i rzeczywista zmianę.

 
PRO - ŚCIEŻKA ROZWOJU

 

Narzędzia:
Pracujemy na konkretnych, standardowych narzędziach. Pokazujemy ich możliwości i przydatność w codziennej pracy:

 • MS Outlook lub Lotus Notes
 • lista spraw delegowanych
 • lista rozmów telefonicznych
 • Mapa myśli / Mind Manager
 • Arkusz delegowania
 • Draft efektywnego spotkania
 • Arkusz autorefleksji
 • Arkusz efektywnych komunikatów.