Pokonywanie obiekcji klienta

Pokonywanie obiekcji klienta

Zakres tematyczny szkolenia

  • Definiowanie obiekcji, jako wartości handlowej
  • Określanie źródeł powstawania zastrzeżeń
  • Techniki radzenia sobie z obiekcjami klienta
  • Rola komunikacji w procesie przełamywania obiekcji
  • Budowanie na bazie obiekcji długofalowych i satysfakcjonujących relacji z klientem

 

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
 
METODA CDP

PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.