O EFS

O EFS


EFS to jeden z czterech Europejskich Funduszy Strukturalnych. Został powołany w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.
W latach 2007-2013 środki EFS finansować będą wyłącznie działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 
PERSONEL PROFIT przygotował ofertę w zakresie projektowania i realizacji programów szkoleniowych i doradczych w oparciu o środki z tego funduszu na lata 2007-2013.

DLACZEGO WARTO REALIZOWAĆ PROJEKTY DOFINANSOWANE Z EFS?

  • Możliwość otrzymania dofinansowania dla kompleksowych projektów szkoleniowych nawet do 80% ich rynkowej wartości
  • Możliwość sfinansowania działań doradczych w ramach realizowanego projektu (do 50% ich wartości)
  • Uzyskanie refundacji dużej części kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów uczestników szkoleń oraz wynajmu sal szkoleniowych
  • Dzięki środkom z EFS bariera finansowa związana z realizacją projektów szkoleniowych praktycznie przestaje istnieć