NOMINACJA DO GODŁA LIDERÓW FIRM SZKOLENIOWYCH W POLSCE W ROKU 2015

NOMINACJA DO GODŁA LIDERÓW FIRM SZKOLENIOWYCH W POLSCE W ROKU 2015

Miło nam poinformować, że Personel Profit  Sp. z o.o. otrzymała nominację do
Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w roku 2015 .
Jest to potwierdzeniem wysokiej pozycji naszej firmy na rynku szkoleniowym oraz
zobowiązaniem do ciągłego podwyższania jakości oferowanych szkoleń.