Nasze zasady

Nasze zasady

Pracujemy zawsze w oparciu o realia firmy, korzystamy z produktów, procedur i przykładów zaczerpniętych z rzeczywistości z jaką spotykają się Państwa pracownicy.
Chcemy razem z nimi wypracowywać najlepsze i najskuteczniejsze metody i narzędzia. Tak powstaje zawartość szkolenia: narzędzia, podręcznik uczestnika, film szkoleniowy, handouty i inne.

1. DOSTARCZAMY SZKOLENIE

Prowadzimy szkolenia wyłącznie metodami aktywizującymi uczestników poprzez:

  • studia przypadków
  • odgrywanie ról
  • prezentacje indywidualne uczestników
  • burzę mózgów
  • rozmowę kierowaną

2. RAPORT POSZKOLENIOWY

Na zakończenie klienci otrzymują raport poszkoleniowy.
Raport ma charakter zbiorczy i zawiera m.in.: omówienie procesu szkoleniowego, dynamiki grupy, tendencji, sugestie rozwojowe oraz ewaluację szkolenia.
Trener może także przygotować raporty indywidualne dotyczące poszczególnych uczestników szkolenia. Wymaga to jednak poczynienia wcześniejszych ustaleń, dobrania kryteriów i kompetencji podlegających obserwacji.

3. POZOSTAJEMY W KONTAKCIE Z UCZESTNIKAMI

W zależności od wielkości projektu, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z trenerem nawet do 6 miesięcy po szkoleniu.
Kontakt telefoniczny, mailowy lub via czat.