Możliwości dla firm

Możliwości dla firm

MOŻLIWOŚCI DLA FIRM/ PRZEDSIĘBIORSTW/ ORGANIZACJI

Dużym firmom wielodziałowym (posiadającym oddziały w minimum 2 województwach), i ogólnopolskim sieciom sprzedaży (np. sieci dealerskie, salony firmowe współpracujące na zasadach franszyzy) proponujemy realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
Wartość środków w ramach działania: 504 224 045 EURO
Wielkość dofinansowania wynosi 60% w przypadku dużych wielodziałowych firm, 80% lub 70% w przypadku objęcia projektem przedsiębiorcy z sektora MŚP lub sieci punktów dealerskich, sieci franczyzobiorców, którzy są małymi lub średnimi przedsiębiorcami.
 
Dużym i średnim firmom produkcyjnym oraz firmom handlowym i usługowym mającym siedzibę oraz oddziały na terenie jednego województwa proponujemy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie.
Wartość środków w ramach działania: 1 270 783 690 EURO (w sumie we wszystkich regionach w Polsce)
W ramach powyższych działań można sfinansować realizację:
  • projektów szkoleniowych (z zastosowaniem autorskiej metodologii PERSONEL PROFIT) rozwijających kompetencje pracowników na różnych szczeblach zarządzania, w oparciu o profile kompetencyjne
  • projektów doradczo-szkoleniowych związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania przez Cele (w tym systemu Zarządzania przez Cele w organizacji handlowej/usługowej Sprzedażą)
  • projektów doradczo-szkoleniowych związanych z podniesieniem poziomu obsługi Klienta 
  • projektów doradczo-szkoleniowych  skierownych do kadry menedżerskiej

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego firma ponosi jedynie część kosztów projektu. Dofinansowanie obejmuje również koszty organizacyjne szkoleń (hotele, catering, wynajem sal szkoleniowych i sprzętu) oraz koszty organizacji i zarządzania projektem jak również promocji projektu.
Wsparcie funduszy europejskich pozwala organizacji realizować kompleksowe projekty (na dużą skalę, dla wielu grup stanowiskowych)
Zwiększenie skali realizowanych działań rozwojowych
Współpraca z profesjonalną firmą doradczo-szkoleniową oferującą faktyczne wsparcie w systemowym rozwoju firmy
Wysoki poziom zarządzania projektem, wdrożone standardy, doświadczenie i kwalifikacje pracowników PERSONEL PRFIT gwarantują, że Klient nie musi zajmować się skomplikowanymi procedurami związanymi z realizacją projektu i rozliczaniem uzyskanej dotacji