Metody postępowania z trudnym klientem

Metody postępowania z trudnym klientem

Zakres tematyczny szkolenia

Radzenie sobie z agresją i niezadowoleniem klienta
Techniki budowania pozytywnych relacji z trudnym klientem
Sposoby udzielania odmowy
Przyjmowanie krytyki ze strony klienta
Zachowania asertywne - model OWSP
 

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
 
→ METODA CDP
→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.