Merchandising

Merchandising

Zakres tematyczny szkolenia

Rola merchandisingu w procesie sprzedaży
Hierarchia potrzeb klienta
Źródła motywacji do zakupu
Ekspozycja towaru
Działania impulsowe, dobra szybko rotujące

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.