SZKOLENIA OTWARTE

Wybierz szkolenie dla siebie

Savoir- vivre w biznesie. Warsztat on-line. Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu savoir-vivre w biznesie. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą poznać zasady i dobre zwyczaje funkcjonowania w relacjach biznesowych. Czytaj więcejZgłoś udział

Rozwój w zmianie. Warsztat on-line Szkolenie kierujemy do menadżerów, kierowników liniowych, kadry zarządzającej. W tym kontekście, efektywne wykorzystanie wewnętrznych zasobów wymaga głębokiego zrozumienia potrzeb oraz ewentualnych ograniczeń na poziomie organizacyjnym, zespołowym i indywidualnym. Umożliwia to lepsze zarządzanie ryzykami, a co za tym idzie wpływa wprost na optymalizację kosztów czasowych, finansowych i emocjonalnych, a także szybsze „wychwytywanie” szans. Niezmiernie ważne są przy tym: umiejętność reagowania „tu i teraz” oraz niwelowanie napięć. Czytaj więcejZgłoś udział

Rekrutacja. Warsztat on-line. Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu rekrutacji. Szkolenie kierujemy do osób prowadzących własne biznesy, specjalistów HR i menedżerów w dużych firmach ,którzy są całkowicie lub w części odpowiedzialni za dobór swoich pracowników. Czytaj więcejZgłoś udział

Miejsca i terminy szkolenia

ON-LINE, 26 - 27 Października 2021

Planowanie strategii. Warsztat on-line. Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu planowania strategicznego. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności budowania strategii rozwoju biznesu, zarówno na poziomie działu jak i całej organizacji. Czytaj więcejZgłoś udział

Personal Branding czyli budowanie marki osobistej. 2 dniowy warsztat on-line. Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu budowania własnej marki osobistej. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć znajomość własnego potencjału i kreować swój wizerunek poprzez świadome budowanie własnej marki. Czytaj więcejZgłoś udział

Personal Branding czyli budowanie marki osobistej. 1-dniowy Warsztat on-line. Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu budowania własnej marki osobistej. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć znajomość własnego potencjału i kreować swój wizerunek poprzez świadome budowanie własnej marki. Czytaj więcejZgłoś udział

Motywowanie pracowników. Warsztat on-line. Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu motywowania pracowników.. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nauczyć się realnie wpływać na poziom zaangażowania swoich pracowników w wykonywane zadania zawodowe. Czytaj więcejZgłoś udział

Kolega szefem. Warsztat on-line Szkolenie kierujemy do grupy Team Liderów/Kordynatorów. Organizacje będą potrzebowały sprawnych, zgranych zespołów, na czele których staną dojrzali liderzy. A czy może być lepszy manager niż ktoś wywodzący się zespołu, kto zna wszystkie mocne strony i potencjał swoich kolegów? Trzeba go tylko do tego właściwie przygotować. Czytaj więcejZgłoś udział

Savoir- vivre w biznesie Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu savoir vivre w biznesie. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą poznać zasady i dobre zwyczaje funkcjonowania w relacjach biznesowych Czytaj więcejZgłoś udział

Rekrutuj kreatywnie. Warsztat z grami szkoleniowymi. Do niedawna gry wykorzystywane były jedynie do rozrywki. Od kilku lat jednak możemy zaobserwować wzrost popularności gier jako skutecznego narzędzia wykorzystywanego w sesjach oceny kompetencji, zarówno w procesach selekcyjnych, jak i w procesie planowania rozwoju pracowników. Celem każdej gry jest realne przeżycie danej sytuacji i możliwość osobistego doświadczenia sytuacji problemowych. Każda rozgrywka wyzwala w graczach naturalne zachowania, nie zawsze adekwatne do sytuacji i bardzo często wyrażane w trybie spontanicznym bez zbędnej autoprezentacji. Tym samym kandydat jawi nam się w swojej pełnej okazałości, ze wszystkimi swoimi obszarami siły ale także ujawniając swoje deficyty i obszary rozwojowe. Tak więc gry „wchodzą do gry”, jako efektywne narzędzie oceny w sesjach Assessment i Development Center. Zapraszamy na warsztat z grami do rekrutacji i rozwoju pracowników, na którym poznasz 4 gry symulacyjne, dzięki którym będziesz w stanie zweryfikować takie obszary kompetencyjne jak: WSPÓŁPRACA/ PRZYWÓDZTWO/ ROLE ZESPOŁOWE/ KOMUNIKACJA/ WYZNACZANIE CELÓW/ NEGOCJACJE/ WSPÓŁPRACA MIĘDZYZESPOŁOWA/ MOTYWOWANIE /ZARZĄDANIE ZESPOŁEM/ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ/ ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. Czytaj więcejZgłoś udział

Rekrutacja Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu rekrutacji. Szkolenie kierujemy do osób prowadzących własne biznesy, specjalistów HR i menedżerów w dużych firmach ,którzy są całkowicie lub w części odpowiedzialni za dobór swoich pracowników. Czytaj więcejZgłoś udział

Miejsca i terminy szkolenia

Gdańsk, 24 - 25 Listopada 2021

Przywództwo sytuacyjne Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu przywództwa sytuacyjnego .Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć w sobie umiejętności przywódczego zarządzania swoimi pracownikami. Czytaj więcejZgłoś udział

Miejsca i terminy szkolenia

Gdańsk, 12 - 13 Grudnia 2016

PP Management - bezpłatna symulacja zarządzania zasobami ludzkimi PP Management jest symulacją zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie/ korporacji. Zapraszamy w dniach: ; 18.02 (10.00-13.00; 13.00-15.00) ; 19.02 (10.00-13.00; 13.00-15.00) ; 25.02 (10.00-12.00; 12.30-14.30) ; 26.02 (10.00-12.00; 12.30-14.30) Czytaj więcejZgłoś udział

Planowanie strategii Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu planowania strategicznego. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności budowania strategii rozwoju biznesu, zarówno na poziomie działu jak i całej organizacji. Czytaj więcejZgłoś udział

Personal Branding czyli budowanie marki osobistej Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu budowania własnej marki osobistej. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć znajomość własnego potencjału i kreować swój wizerunek poprzez świadome budowanie własnej marki. Czytaj więcejZgłoś udział

Motywowanie pracowników Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu motywowania pracowników.. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nauczyć się realnie wpływać na poziom zaangażowania swoich pracowników w wykonywane zadania zawodowe. Czytaj więcejZgłoś udział

GO Model Canvas-Designer. Design Thinking - w projektowaniu celów i rozwoju Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników zasad metody, a także umiejętności związanych z jej praktycznym zastosowaniem w środowisku organizacyjnym. Poznanie korzyści związanych z zastosowaniem metod opartych o "wizualizację" w planowaniu rozwoju. Czytaj więcejZgłoś udział

Strony