Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna

Zakres tematyczny szkolenia

  • Czym jest inteligencja emocjonalna
  • Cechy charakteru wykazujące związek z sukcesami
  • Emocje w miejscu pracy
  • Wpływ roli zawodowej na doświadczanie i okazywanie emocji

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
→ METODA CDP
→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy 

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.