Extended DISC

EXTENDED DISC

EXTENDED DISC PROFFESSIONAL SYSTEM

Extended DISC Professional System to pakiet narzędzi służący do diagnozy potencjału pracowników. Analiza Extended DISC opisująca preferowane style zachowań, opiera się na teorii Carla G. Junga, powstałej w latach 20. XX wieku. Jung zdefiniował dwie osie przeciwstawnych opisów zachowań: Percepcja – Intuicja oraz Myślenie – Uczucie, oraz wynikające z tego podziału typy osobowości. Teoria Junga została rozwinięta przez Williama Moultona-Marston'a, który zdefiniował czterostrefowy model stylów zachowań, funkcjonujący obecnie jako klasyczny model DISC.
Narzędzia Extended DISC do oceny i analizy potencjału pracowników – dostarczają informacji umożliwiających jak najlepsze dopasowanie osoby do zadań, jakie ma wykonywać lub wskazują kierunek zmiany stylu zachowań, przez co wpływają na doskonalenie działań pracowników i całych zespołów. Poszczególne narzędzia pakietu zostały zaprojektowane do diagnozy różnych warstw potencjału człowieka np. naturalnych predyspozycji behawioralnych, kompetencji, postaw i opinii.

W skład pakietu narzędzi wchodzą:

  • Extended DISC Analiza Indywidualna – katalog naturalnych reakcji respondenta, który opisuje preferowany styl zachowania danej osoby w różnych sytuacjach. Zawiera takie informacje jak: cechy charakterystyczne zachowań danej osoby, jej styk komunikacji, sposób podejmowania decyzji, to co ją motywuje, a co demotywuje; profil idealnego przełożonego, mocne strony osoby oraz proponowane obszary do pracy nad zmianą zachowań
  • Extended DISC Analiza Pary Pracowników –diagnozuje efektywność współpracy dwóch osób np. przełożonego z podwładnym, dwóch współpracowników, sprzedawcy i klienta czy dwóch członków zespołu
  • Extended DISC Analiza Zespołu – dostarcza ogólnego obrazu zespołu oraz szczegółowych informacji, które pozwalają członkom zespołu, liderom i członkom zarządu podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące pracy zespołu.

W ofercie ponadto:

  • Extended DISC Analiza Indywidualna 360
  • Analiza Stanowiska Extended DISC
  • Extended DISC Ocena Kompetencji 360
  • Extended DISC Poziom Rozwoju Zespołu
  • Extended DISC Badania Ankietowe

http://www.extendeddisc.com/poland