Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja

Zakres tematyczny szkolenia

  • Zasady aktywnego słuchania
  • Komunikacja werbalna
  • Komunikacja niewerbalna
  • Sterowanie wrażeniem
  • Zaburzenia i pułapki komunikacyjne

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.

→ METODA CDP

→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.