Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Posiadamy wypracowane narzędzia, dzięki którym w sposób rzetelny i usystematyzowany diagnozujemy potrzeby szkoleniowe są to min.:

  • Brief
  • Arkusz Oceny Trudności Zawodowych
  • Arkusz Oceny Kluczowych Kompetencji
  • Test umiejętności
  • Arkusz obserwacji

Narzędzia dobieramy indywidualnie, w zależności od potrzeb danego projektu.
Diagnoza potrzeb szkoleniowych:

METODY DIAGNOZY NARZĘDZIA
1. SAMOOCENA
2. TEST
3. OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA
4. SYSTEM OCENY 360 STOPNI
5. DEVELOPMENT CENTER
6. WYWIAD
Arkusz Oceny Kompetencji Zawodowych
Test umiejętności
Arkusz obserwacji
Arkusz oceny
Studium przypadku, Sala obserwacyjna
Wywiad pogłębiony, Arkusz Oceny Kompetencji Zawodowych